Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW®t-tablettransportör

Stor minskning av krossade tabletter genom att använda vår piFLOW®t-tablettransportör med föravskiljare

Bakgrund

Ett stort tyskt företag inom läkemedelsindustrin hade problem med att transportera paracetamoltabletter. Under transportprocessen krossades många tabletter, vilket ledde till stort missnöje hos slutkunden.

Dessutom resulterade manuell överföring (för hand) in i transportbehållaren och att fylla tratten till blisterförpackningsmaskinen i mycket damm.

Lösning

Användningen av piFLOW®t-tablettransportör med föravskiljare ger en skonsam införsel av tabletter in i transportören. Tack vare en kontrollerad, låg och konstant hastighet samt eliminering av alla vassa kanter, transporterar piFLOW®t-vakuumtransportören, tillsammans med piGENTLE®, tabletterna utan att dessa skadas.

Resultat

Kunden är entusiastisk över Piabs lösning. Genom att använda piFLOW®t-tablettransportör, kan tabletterna transporteras mer produktvänligt, vilket resulterar i en betydande minskning av spill.

Den kompakta designen och den enkla rengöringen av piFLOW®t övertygade också kunden.

Vidare har dammansamlingen reducerats till en sådan grad, att det inte längre finns någon förorening vid produktionsanläggningarna och i blisterförpackningarna.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss