Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Plåtpressar

Plåtpressar

Plåt pressas och transporteras genom en serie av plåtpressar för att formas till en panel. Hala plåtar/paneler pga. pressolja, smala och små ytor att greppa på samt snabba accelerationer och häftiga inbromsningar gör att valet av sugkoppar blir väldigt avgörande för presslinans kapacitet. Vakuumhanteringsutrustningen för olika plåtdetaljer byts ut varje gång en ny panel ska pressas fram. Tandempresslinor har flera pressar i en följd där plåten transporteras mellan pressarna med hjälp av externa robotar/matningsutrustningar. Fördelen med tandempressar är den höga graden av flexibilitet. "Crossbar"-pressar har tvärbalkar som matar fram plåten i transportriktningen. Produktionskapaciteten är stor och detta är en riktig höghastighetsapplikation där friktionssugkoppar för oljiga plåtar är en absolut nödvändighet för att nå maximal prestanda på pressen.

 

 Fördelar med Piab

  • Ökad produktivitet och säkerhet tack vare specialdesignade friktionskoppar för oljiga ytor vilket också minskar risken för glidplåtar.
  • Produktiviteten ökar också tack vare vakuumpumpar med COAX®-teknologi och optimizers för att minimera energiförbrukningen.
  • Stora grepp kommer också att uppnås tack vare ett säkert och snabbt grepp tack vare ett högt initialt vakuumflöde av Piab-vakuumpumpar.
  • Ökad säkerhet med speciell vakuumbackventil.
  • Flexibla verktygskomponenter för enkel placering av sugkopparna.
  • Högre grad av processkontroll, vakuumavkänning vid varje sugkopp.
  • Enkel felsökning.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss