Hoppa till innehåll

Kaffe

Återcirkulation av kaffebönor eller malt kaffe

Möjligheten att automatisera återcirkulationsprocessen för malt kaffe eller kaffebönor ger effektivare spillhantering och minskar personalens exponering för farliga material, exempelvis toxiner och allergener. Piabs vakuumtransportörer kan transportera skadade produkter via ett slutet system till avfallshantering och därigenom eliminera behovet av operatörsingrepp.

Läs mer
Återcirkulation av kaffebönor eller malt kaffe

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.