Hoppa till innehåll

FAQ – Frequently Asked Questions

 • Sugkoppar

  Hur ska Piabs sugkoppar lagras?

  V.v. se våra riktlinjer:

  Riktlinjer för lagring av sugkoppar och gummidelar (pdf)

  Hur vet jag vilken lyftkraft som behovs?

  Det beror på vikten av produkten som ska lyftas och hur många sugkoppar som behövs. Räkna ut vikten som ska lyftas per sugkopp och multiplicera med tyngdkraften (g=9,81) och du får lyftkraften i Newton (N).

  Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?

  Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

  Vad är DURAFLEX®?

  DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett patenterat, specialutvecklat material som har gummits elasticitet i kombination med polyuretanets slitstyrka. DURAFLEX®-materialet är avtrycksfritt.

  Vilken sugkopp ska jag välja?

  Vår rekommendation är att börja med applikationslistan för att hitta produkterna vi rekommenderar för olika applikationer. Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra distributörer för rätt lösning.

 • Vakuumpumpar

  Använder en ejektorpump mer energi än en mekanisk pump?

  När pumparna är igång, använder ejektorpumpen faktiskt mer energi än den mekaniska, men de flesta vakuumapplikationer är intermittenta - sugning och frisläppning. Ejektorpumpen arbetar enligt den cykeln och kan enkelt stängas av och på längs cykeln och som totalt ger en mycket lägre energiförbrukning jämfört med den mekaniska pumpen som går hela tiden.

  Erbjuder Piab någon garanti för vakuumpumpar?

  Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

  • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive tillbehör och styrsystem.
  • 1 års garanti lämnas för övriga produkter om felet har uppstått inom angiven livslängd (arbetscykler).

  Generella garantiprinciper:

  • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
  • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
  • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
  • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom sugkoppar, filterelement, tätningar, slangar etc.
  • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
  Hur kan jag ställa in vakuumnivån vid hantering av olika objekt som individuellt behöver olika nivåer?

  Flerstegs COAX®-ejektorn är designad så att maximal vakuumnivå kan justeras av trycket på tryckluften. Genom att använda piSAVE optimize kan man ställa in den specifika vakuumnivå som behövs. piSAVE optimize kommer följaktligen att justera drivtrycket till pumpen. Man kommer aldrig att använda mer tryckluft än det som behövs i applikationen. Vänligen också prova piSAVE optimize-energiräknare för att se den faktiska energibesparingen.

  Hur kan jag underhålla min pump?

  Tack vare designen av COAX® -flerstegsejektor i pumpen utan några rörliga delar, finns det praktiskt taget inget underhåll.

  Hur vet jag vilken COAX®-cartridge jag ska använda?

  Det enklaste sättet är att använda urvalsguiden i pumpavsnittet. MICRO, MINI och MIDI beskriver storlek och kapacitet där MICRO är den minsta och MIDI den största. Varje finns med några olika egenskaper, en för extra högt flöde (Si), en för extra hög vakuumnivå (Xi), en för hantering av låga, fluktuerande tryckluftsnivåer (Bi/Pi) och ett är av smutståligt utförande (Ti).

  Jag har en äldre Piab vakuumpump och behöver reservdelar. Hur kan de identifieras?

  Ladda först ner manualen från hemsidan och där kommer du att hitta artikelnummer för olika reservdelar.

  När behöver jag använda integrering av ett vakuumcartridge i mitt system?

  Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom integrering av vakuumcartridge in ditt system, kan du placera vakuumkällan nära stället där du behöver vakuum. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system. Du kommer även att få en mer kompakt lösning.

  Vad har pumpen för portstorlek? Jag känner inte till dessa gängor?

  För portstorlek, gå till produkten och ladda ner databladet, som kan laddas ner efter registrering. Specifikation av gängtyp ges inte på webbsidan.

  Vad är COAX®?

  COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft. Baserat på Piabs flerstegsteknologi är COAX®-cartridge mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella vakuumejektorer, och möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologi kan ge dig tre gånger mer vakuumflöde än konventionella system, vilket gör att du kan öka hastigheten med hög tillförlitlighet och samtidigt minska energiförbrukningen. COAX®-cartridge finns i flera storlekar (MICRO, MINI och MIDI) och modeller (Bi, Pi, Si, Ti och Xi), vilket gör dem lämpliga för en mängd applikationer. Teknologin ger utmärkt prestanda vid både låga och höga drivtryck. Pumpar baserade på COAX®-teknologin kan verka inom drivtrycksintervallet 0,17 till 0,60 MPa.

  Vad är fördelarna med flerstegsejektorn jämfört med en enstegsejektor?

  En enstegsejektor är konstruerad för antingen högt vakuumflöde eller hög vakuumnivå. Flerstegsejektorn COAX® har en kombination av olika munstycken och ger både högt flöde och hög vakuumnivå i samma ejektor. Denna konstruktion ger också lägre energiförbrukning för lika prestanda.

  Varför ska jag använda en ejektorpump istället för en mekanisk pump?

  Ejektortekniken har inga rörliga delar och praktiskt taget inget underhåll, vilket ger högre tillförlitlighet. Den är också mycket mindre i storlek och med lägre vikt, vilket ger dig möjlighet att placera den närmare sugstället eller där du faktiskt behöver vakuumet. Den mekaniska pumpen har också en mycket högre ljudnivå och producerar värme, vilket innebär att du normalt skulle behöva ha den i ett isolerat utrymme.

  Varför ska jag välja ett kombinerat pump- och gripdon (VGS)?

  Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom att använda det kombinerade pump/gripdonet, så skapas vakuumet i sugkoppen. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system.

  Vilken vakuumnivå behöver jag använda?

  I lyftapplikationer med sugkoppar använd inte mer vakuum än nödvändigt. Vi rekommenderar 60-kPa. För hög vakuumnivå ger lägre effektivitet och du använder mer energi än vad som behövs.

 • Vakuumtransportörer

  Används någon elektricitet på transportörerna?

  Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

  Finns det en risk för dammexplosion?

  Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

  Hur felsöker jag?

  I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

  Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?

  0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

  Hur undviker man att materialet separeras?

  Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

  Kan man transportera material vertikalt?

  Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

  Kan man transportera vätskor?

  Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

  Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?

  För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

  Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?

  Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

  Kan transportören användas för att dosera material?

  Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

  Lämnar Piab någon garanti för enheten?

  Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

  • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
  • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
  • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
  • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

  Generella garantiprinciper:

  • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
  • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
  • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
  • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
  • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
  Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören

  Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal. 

  Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör

  Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

  Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?

  Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

  Vad ingår i leveransen av transportören?

  Transportör, filterregulator (1” anslutning)

  Manual

  Felsökningsguide

  Ritningar

  Försäkran om överensstämmelse

  Vad kan bli fel med enheten?

  Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

  Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

  Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

  Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?

  Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

  Vilka certifikat kan ni förse transportören med?

  För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

  Vilka verktyg behöver jag?

  Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

  Vilken typ av filter finns för denna enhet?

  Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

  Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

  Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

  Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?

  Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

  Mataradapter med eller utan flänsanslutning

  Avsändarstation

  Flexibel vakuumslang

  Fjärrstyrd start/stoppventil

  Nivåvakt

  Behållarmoduler

  Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

  Vilket material används för transportörskroppen?

  piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

  piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

  Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?

  Nej det är de inte, bara för undertryck.

 • piFLOW®p

  Av vilka material är filtren gjorda?
  • The bag filter is made of ePTFE, polyester needle felt
      
  • The pleated filter is made of PTFE, reinforced polyester and PUR – polyurethane
      
  • The pleated rod filter made of PTFE, PE – sintered polyethylene
  Har enheten metriska slangar och hårdvara?

  Yes, it is all metric tubing and hardware.

  Hur fungerar/arbetar transportören?

  Start the Piab control via a pneumatic On/Off valve.
  The vacuum pump starts and at the same time the bottom flap/door closes, the back pulse container (located inside the top part of the Conveyor) charges with compressed air (line pressure). The suction time begins (adjustable to 1-30 seconds via the pneumatic timer).
  When the suction time times out, the control goes into a discharge cycle (adjustable to 1-30 seconds), the vacuum pump will stop, the bottom flap/door opens and the back pulse will clean the filter. And after that it will re-start until the unit is shut off.
  Please also see our video.

  Hur mycket kan enheten transportera?

  100-14.000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

  Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
  • piPREMIUM 64-pump. 2.5—3.5Nl/sek
  • piPREMIUM100-pump. 5-7Nl/sek
  • piPREMIUM200-pump. 10-14Nl/sek
  • piPREMIUM400-pump. 20-28Nl7sek
  • piPREMIUM600-pump. 30-42Nl/sek
  • piPREMIUM800-pump. 40-56Nl/sek
  • piPREMIUM1200-pump. 60-84Nl/sek
  • piPREMIUM1600-pump. 80-112Nl/sek
  Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?

  Yes it can, a level sensor including the electric/pneumatic valve will be integrated for it. 110VAC or 24VDC are integrated.

  Kan filtren tvättas?

  Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.

  Kommer transportören med någon form av styrning?

  The unit has a pneumatic control which controls the suction and discharge time.

  It can also be w/o control, in that case the end user will need to provide the sequence of operation – PLC control.

  El/pneumatic valve unit can be provided (to convert the electrical signal to a pneumatic output to signal the Piab).

  Vad ingår i leveransen av transportören?
  • Conveyor
  • Manual
  • Troubleshooting guide
  • Drawings
  Vad är filtreringsgraden för filtren?
  • Textile filters have a minimum particle size of 5 micron
  • Pleated and pleated rod filters have a particle size of 0.5 micron
  Vad är ytfinheten?

  < Ra 0.8 µm.

  Vilka är fördelarna med transportören?

  The air driven Piab vacuum pump maximizes energy efficiency by using COAX® technology.

  Does not produce any heat.

  Low maintenance because of few parts.

  Efficient filtration (5 – 0.5 micron).

  Maximize productivity with quick-start operation.

  Low noise level (72-76 dBA).

  Optimize available mounting space.

  Increase vacuum conveying capacity with a large volume capability.

  Vilken leveranstid har Piab för en enhet?

  We can deliver these vacuum conveyor units in 2-4 weeks after receipt of order.

  Vilken typ av filter finns för dessa enheter?

  We have different ones for different needs:

  • Pleated rod. Filtration grade 0,5µm. A hard rod filter in PE and PUR material with a PTFE membrane. Comes in black and white version.
  • Pleated. Filtration grade 0,5µm. A hard polyester and PUR filter with a PTFE membrane. Grey colour.
  • Textile. Filtration grade 5,0µm filter bag in polyester and a ePTFE membrane. Light grey colour.
  Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?

  They can convey products between fine powder to plastic granules and from free flowing material to non-free flowing dry material.

  Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
  • Stainless steel, aluminum, or PE, aspirated and non-aspirated feed wands
  • Feed adapter with or without flange connection
  • Feed station
  • Flexible vacuum hose
  • Remote start/stop valve
  • Level sensor
  • Containers
  • Transition pieces from the vacuum conveyor to recieving equipment
  Vilket material är enheten gjord av?
  • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 316L, polerad in- och utsida
  • Vakuumpumpen är tillverkad av aluminium , rostfritt stål, plast
 • piFLOW®i och f

  Av vilka material är filtren gjorda?
  • Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
  • Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
  • Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyete
  Har enheten metriska slangar och hårdvara?

  Ja den har metriska slangar och hårdvara.

  Hur fungerar/arbetar transportören?

  Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
  Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

  Hur mycket kan enheten transportera?

  100-4000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

  Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
  • piBASIC100-pump, 5-7Nl/sek. 
  • piBASIC200-pump, 10-14Nl/sek. 
  • piBASIC400-pump, 20-28Nl/sek. 
  • piBASIC600-pump, 26-37Nl/sek. 
  Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?

  Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras. 110VAC eller 24VDC finns tillgängliga.

  Kan filtren tvättas?

  Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

  Kommer transportören med någon form av styrning?

  Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid 


  Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

  Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

  Vad ingår i leveransen av transportören?
  • Transportör
  • Manual
  • Felsökningsguide
  • Ritningar
  Vad är filtreringsgraden för filtren?
  • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
  • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
  Vilka är fördelarna med transportören?

  Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

  Producerar inte någon värme

  Lågt underhåll tack vare få delar

  Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

  Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

  Låg ljudnivå (72-76 dBA)

  Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

  Ökar transportkapaciteten med större volym

  Vilken leveranstid har Piab för en enhet?

  Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

  Vilken typ av filter finns för dessa enheter?

  Vi har olika typer av filter för olika behov:

  • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
  • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
  • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
  Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?

  De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

  Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
  • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör
  • Mataradapter med eller utan flänsanslutning
  • Avsändarstation
  • Flexibel vakuumslang
  • Fjärrstyrd start/stoppventil
  • Nivåvakt
  • Behållarmoduler
  • Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning
  Vilken är ytfinheten?

  Ra 0,6 µm eller bättre.

  Vilket material är enheten gjord av?
  • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 304L, betad in- och utsida
  • Vakuumpumpen tillverkad av aluminium, rostfritt stål och plast

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?