Hoppa till innehåll

Hur väljer man rätt filter för en vakuumtransportör?

Den här artikeln lyfter vikten av ett bra vakuumtransportörsfilter! Läs mer för att ta reda på hur de utvecklats genom åren, och ta del av vilka parametrar som påverkar deras funktion.

Huvudfilter

<p>Filtren är vakuumtransportörens lungor. De rensar bort dammet som annars skulle kontaminera produktionsanläggningen och operatörernas lungor. De ser även till att vakuumpumpen fungerar och att de uppfyller de stränga och ständigt ökande säkerhetsbestämmelserna och andra krav på hälsa och säkerhet inom olika processer. Placeringen av vakuumtransportörsfilter varierar – från insidan av transportören till placeringen externt i luftinloppen för att säkerställa efterlevnad av högre krav.&nbsp;</p> <p>Vakuumtransportörer erbjuder ett inneslutet alternativ till skoptransportör, skruvtransportörer eller andra mekaniska lösningar för att överföra pulver och granulat. Förväntningar och krav har dock förändrats mycket under de senaste årtiondena. Som svar blev monteringen av filter enklare, filtreringskvaliteten och luftgenomsläppligheten ökade och designen blev modulär. Jämfört med ett-filter-uppsättningen i Piabs vakuumtransportörserie 1991 har enheterna idag 1, 3 eller 7 filter, beroende på transportvolymen eller transportörens storlek.</p> <p>Dessutom har införandet av den inbyggda luftchocksventilen gjort transportören enklare att installera och rengöra, vilket ger längre filterlivslängd och högre produktionskapacitet tack vare mindre behov av att rengöra filter under produktionen. Vakuum-filterchocksystemet är idag inbyggt i varje Piab Vakuumtransportör, integrerat med transportörens övre lock. Dessa enheter har en cyklisk funktion och det transporterade materialet matas ut i slutet av varje cykel till ett mottagande kärl eller enhet. När en cykel är färdig rengörs filtret med en filterchock. Varje filter har sin egen filterchock för högsta effektivitetsnivå.&nbsp;</p>

Placering av interna filter

Filter används på många olika platser i ett vakuumtransportsystem. De huvudsakliga funktionerna finns i transportören (2) och de säkerställer transportörens grundläggande funktion: när luft tillförs till transporterade bulkpulver, granulat eller små detaljer måste luften avlägsnas och filtreras innan den flödar ut i den omgivande atmosfären. De rengörs med filterchock (1). 

Rengöring med filterchock

Filterchocksystemet består av en tank per filter som skapar filterchocken i slutet av varje vakuumtransportcykel. Under drift samlar filtret upp damm på utsidan så länge vakuumpumpen suger materialet mot filtret. Men under luftchocken händer motsatsen: luften blåses ut från filtrets insida i en kraftig stöt som gör att filtret släpper materialet.

filter shock
filter shock

Andra sätt att rengöra interna filter

<p>De flesta Piab-filter kan rengöras med rensning genom upprepade filterstötar och även genom att försiktigt borsta med en icke-slipande borste eller vanlig mjukborste för att undvika skador på membranet. Våtrengöring av filter är också möjligt: filtret kan sköljas med en indirekt vattensprej med en standard-lågtrycksvattenslang (högst 1 bar) medan det fortfarande är monterat på filterstödet. Efter rengöring ska filtret hängas upp för att tillåta torkning i öppet läge. Wet In Place-metoden kan också användas på dem – vissa filtertyper behöver bara mer tid för att torka efter att de har rengjorts på grund av en större filteryta.</p>

Vi har kontinuerligt utvecklat filtersortimentet och våra vakuumtransportörer baserat på våra användares behov. Jag har arbetat på Piab i 29 år och jag är glad över att arbeta för ett företag som investerar stort i FoU. Det är fantastiskt att se utvecklingen av våra produkter. De har blivit enklare och enklare att installera och använda, samt smartare. Den modulära designen gör det enkelt att bygga om, bygga ut och att anpassa till olika materialtyper och förändringar.

– Tomas Tiger, global chef för Applikationer och Anpassningar

Storlek och underhåll

<p><strong>Modularitet för enkelt underhåll</strong></p> <p>&rsquo;Piabs standard-filtersortiment kan filtrera bort små partikelstorlekar från 0,5&micro;m sedan år 2000 &ndash; och utvecklingen har gjort det möjligt att transportera ett bredare spektrum av material och följa striktare bestämmelser.</p> <p>Modularitet är en av hörnstenarna i produktutvecklingen på Piab, vilket möjliggör hög grad av flexibilitet. Det är enkelt att underhålla filtren eftersom de är gängade på transportören eller pressade på en metallplatta, vilket gör att det går snabbt att montera och demontera utan behov av verktyg. Regelbundet byte av filter är dock oundvikligt. Vi rekommenderar därför att du alltid fyller på med reservdelar. När det inte finns några reservdelar i lager skickar Piab normalt sett vanliga delar, t.ex. filter, inom tio dagar. (Lokala villkor gäller. Rådgör med din närmaste Piab-representant eller -partner.)</p> <p>Frekvensen för filterbyte varierar beroende på bransch, transporterat material, kapacitet och andra faktorer. Som ett exempel, och som en tumregel, kan vi uppskatta en bytestid på 6 månader inom läkemedelsindustrin eftersom enheterna rengörs och steriliseras relativt ofta. Sådana frekventa utbytesperioder inträffar också när keramik transporteras på grund av materialets slitande egenskaper. I detta fall ska kortare filter finnas på plats för att minimera kontakten mellan det inkommande materialet och filtret. Annars kan filterlivslängden vara mycket längre, men hur ofta filtren måste bytas beror på det transporterade materialet, systemets kapacitet, filtertypen och till och med miljöfaktorerna, så det finns ingen slutlig rekommendation som gäller för alla fall. Vår rekommendation är att byta filter i genomsnitt årligen.</p> <p><strong>Vad du bör tänka på när du väljer filter?&nbsp;</strong></p> <p>Flera faktorer påverkar vilket filter som ska väljas för en applikation.</p> <p>Finare pulver kräver en större filterarea för att säkerställa maximal transportförmåga. Och frågan är också hur strikta regler du måste följa.</p> <p>Hygroskopiska material är ofta klibbiga och har en högre fetthalt än 25 %. Högre fuktighetsnivå ökar även de hygroskopiska egenskaperna – tänk på hur socker blir klibbigt i en våt atmosfär, som i tropikerna. Om vi kan tillverka en snöboll med materialet i händerna kan det som en tumregel betraktas som ett klumpigt eller bryggbildande material som bildar materialbryggor under drift. Ju mindre och jämnare filterområdet är, desto lättare är det att hantera bryggbildande material, eftersom de har färre möjligheter att fastna på filterytan.</p> <p>Å andra sidan kan ett mindre filterområde resultera i ett tryckfall runt filtret, vilket leder till minskad transportförmåga. Tryckfallet kompenseras av den högre luftgenomsläppligheten hos filtermaterialet och ett enkelt sätt att rengöra med luftchockpulser.</p> <p>Förutom materialegenskaper beror beslutet om filtertyper även på rören. Pumpkapaciteten och filtren måste vara apassade till rörlängden. Ju längre transportavstånd (och rörlängd), desto större pump måste användas för att transportera samma mängd pulver. Högre kapacitetsbehov innebär en större rördiameter. Beslutet påverkas också av antalet böjar på ledningen.</p>

Andra stegets filterenheter med ULPA-filter

När farliga material transporteras kan filtren kompletteras med filterenheter i andra steget som fungerar även med extremt små partikelstorlekar från 0,2 µm. Med ULPA-filter är dessa filterenheter i andra steget lämpliga för särskilt ömtåliga produkter i allmänhet. De placeras mellan transportören och pumpen. 

Översikt över Piabs viktigaste filtertyper

Textil, veckad stav, veckat rostfritt stål och veckade filter placeras inuti transportören. Piabs interna filter har utformats för att säkerställa maximal säkerhet och kapacitet samtidigt så att du kan andas frisk luft vid produktionslinjen. Klicka här för att komma till en sammanfattning av huvudfiltren med en jämförelsetabell:

Få detaljerad tabell

Insugsfilter

Insugsfilter förhindrar att atmosfäriskt, luftburet damm och partiklar kommer in i transportsystemet genom mataradaptrarnas justerbara luftinlopp, vilket resulterar i kontaminerad materialtransport i systemet. Samtidigt hindrar de det transporterade materialet från att komma ut från mataradaptrarnas justerbara luftinlopp, t.ex. när fluidisering används. När ett Insugsfilter tillsätts till’ Piabs mataradapter förhindrar det kontaminering. De är kompatibla med alla Piabs mataradaptertyper och rekommenderas även när till-luftsventiler används i vakuumtransportapplikationen. Insugsfilter har en skyddskåpa som ökar deras livslängd.

Placering av insugsfiltren

I detta tillämpningsexempel transporteras materialet från en tunna (1) med ett matararrör (2) till en sikt (3), sedan till en V-blandare (7) genom en slang (6), och går vidare till en silo (10), med en vakuumtransportör ovanpå (9). (5) Insugsfiltren är placerade på luftinloppen på (4) mataradaptrar. När ett insugsfilter monteras på mataradaptrarna kan en (8) reducering behövas. Korsreferenstabeller finns tillgängliga i respektive handböcker för insugsfilter för att välja rätt filtermodell för din installation. Utbyteselement finns även för alla typer och storlekar av insugsfilter. 

Välj lämpligt insugsfilter

Beakta anläggningens krav vid nyttjande. Standard-insugsfilter (kolstål) föreslås när kraven är lägre och icke-ledande material transporteras. När högre krav gäller, såsom antistatiska egenskaper eller där syra-/frätmotstånd är ett måste, rekommenderas det antistatiska insugsfiltret (SS316).

Ladda ner hela produktsortimentet

Hur använder man vakuumfilter?

De så kallade vakuumfiltren (2) rekommenderas när det finns lägre hygienkrav i anläggningen och inga livsmedelskrav eller antistatiska egenskaper krävs. De är lätta, tillverkade av plast och har en filtergrad på 5–10 µm.

De kan användas där extra ventilering krävs (på grund av materialegenskaper eller processinställningar). Ett exempel är att täcka ventilationshålet på övergångsdelar (3) under transportören (1) när materialet töms i en silo/hopper (magasin) (4) eller annan utrustning. I detta fall behövs ventilering för att säkerställa en jämnare materialövergång när ventilen jämnar ut trycket.

Klicka här för detaljerade specifikationer

Söker du goda råd eller heta tips?

Fyll i detta formulär för att kontakta oss angående detta ämne.
Du måste acceptera villkor

Tack för ditt intresse för Piabs produkter! Vi hör av oss inom kort. 

Fyll i alla obligatoriska fält.

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.