Hoppa till innehåll

Industrier

Kemisk

Minimera exponeringen för damm, spara golvyta och minska svinn med våra lösningar för kemiindustrin. Vi tillhandahåller avancerad teknik utvecklad för att säkerställa arbetssäkerheten och öka produktiviteten. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Torkmedel

Torkmedel används av slutanvändare världen runt inom produktion av livsmedel, läkemedel, konsumentvaror och elektronik. Torkmedel används för att absorbera fukt eller vatten så att produkterna hålls torra och skyddade mot fukt/luftfuktighet. Piabs slutna vakuutransportörer ger minimal dammgenerering och skyddar operatörer i produktionen mot exponering för damm.

Piabs erbjudande

Piabs erbjudande

  • Lönsamhet: minimalt produktspill tack vare aktsam vakuumtransport
  • Arbetssäkerhet: våra slutna system bidrar till minskad exponering för damm
  • Ytbesparing: våra vakuumtransportörer är byggda för att ta upp minsta möjliga utrymme

Rengöringsmedel

I produktionen av rengöringsmedel transporteras enzymkapslar, pulverformiga enzymer eller andra additiva material genom processtegen. Piab har utvecklat en hastighetsstyrning som optimerar överföringshastigheten utan att skada de ömtåliga enzymerna. Enzymdammet är farligt för människors hälsa och exponering för detta damm måste därför minimeras. Våra slutna vakuumtransportörer utrustade med toppmoderna ULPA-filter garanterar personalens säkerhet och luftens kvalitet.

Piabs erbjudande

Piabs erbjudande

  • Lönsamhet: minimalt produktspill tack vare aktsam vakuumtransport
  • Arbetssäkerhet: våra slutna system bidrar till minskad exponering för damm
  • Enkel användning: underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss