Hoppa till innehåll

Pulver, granulat och många andra torra bulkmaterial överförs i slutna rörsystem med hjälp av en tryckskillnad och ett luft- eller gasflöde. Pneumatiska transportörer konstrueras för att utnyttja tryckskillnaden för kostnadseffektiv förflyttning av bulkmaterial från ett processområde till ett annat inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, djurfoderindustrin, kemiindustrin och även inom additiv tillverkning.

Video

Hur fungerar en pneumatisk transportör?

Pneumatiska transportörer arbetar antingen med övertryck där utrustningen blåser bulkmaterialet från en punkt till en annan, eller med undertryck i vakuumtransportörer.

Dessa system är uppbyggda av fyra grundläggande funktioner:

  • en vakuumkälla,
  • en materialmatningsanordning,
  • en transportledning och
  • en separeringsanordning för luft/material.

Vakuumtransportören arbetar i cykler.

Den genererar vakuum och det transporterade materialet överförs från matningspunkten, via transportledningen till en behållare.

Under hela transportprocessen skyddas pumpen och det omgivande området av filter mot damm och småpartiklar och luftchocktanken fylls med tryckluft.

Efter varje cykel öppnas bottenventilen och materialet töms i en mottagande behållare eller annan utrustning.

Samtidigt rengörs filtren i varje cykel med en luftchockfunktion eller liknande renblåsningsanordning.

Pneumatic conveying Pneumatic conveying
Cog wheels Cog wheels

Hur fungerar mekaniska transportörer med pulvermaterial?

De grundläggande komponenterna i ett mekaniskt transportsystem är en drivenhet med motor och utväxlingsanordning, till exempel kedjedrev kopplad till en framdrivningsfunktion som rull- eller bandtransportörer. Motorns energi överförs direkt till transportören som förflyttar materialet genom direkt kontakt med det. Mekaniska transportörer kan vara öppna eller slutna mot atmosfären och har en mängd rörliga delar.

Olika typer av mekaniska transportörer

Skopelevatorer

Skopelevatorer har öppna behållare och en drivanordning med band, kedja eller lina. När det transporterade materialet töms i en cykel lämnas det oftast i produktionsområdet.

För att installera en skopelevator krävs teknisk kompetens och lång monteringstid, och det innebär höga underhållskostnader. Det är också en fast lösning som endast kan arbeta med den kapacitet den planerades för. Den uppfyller inte de mest krävande hygienkraven då den är i frekvent kontakt med det transporterade materialet och sanering av den är komplicerad.

Bandtransportörer

Bandtransportörer kräver mycket golvyta. Det är en skrymmande maskinutrustning med hög risk för spill.

Bandtransportörer har höga underhållskostnader, speciellt om de används för nötande material. Förutom risken för spill är sanering ett av de stora problemen och det transporterade materialet kan lätt hamna i luften och orsaka arbetsmiljöproblem och risker för dammexplosioner.

Skruvtransportörer

Friktionen som uppstår i skruvtransportörer kan leda till betydande slitage och temperaturökning i det transporterade materialet.

Skruvtransportörer tillåter inte böjar eller riktningsändringar, de är skrymmande och kan inte transportera vertikalt, vilket innebär begränsade användningsområden. De är även svåra att rengöra.

Varför ska man välja pneumatiska transportörer med vakuum istället för mekaniska transportörer?

Det säkraste sättet att transportera pulvermaterial

De har inga rörliga delar som skadar det transporterade materialet, de behöver inte smörjas och har inga trånga utrymmen där material kan fastna, inga detaljer som kan orsaka direkta klämskador som mekaniska transportörer.

Eliminerar risk för kontaminering

Det transporterade materialet överförs i ett slutet system och exponeras inte för omgivande luft.

Mindre utrymmesbehov

Pneumatiska transportörer kan även monteras direkt under taket och tar bara upp en bråkdel av det utrymme mekaniska transportörer kräver.

Eliminerar spill i produktionslinjen

De slutna transportledningarna minskar väsentligt risken för materialförluster.

Enkel att rengöra och sanera

Pneumatiska transportörer har oftast ett inbyggt filterrengöringssystem som förhindrar att filter täpps igen.

Flexibelt och enkelt underhåll

Bytet mellan olika material och rengöring/underhåll går oftast betydligt snabbare än vid produktion med mekaniska transportörer.

Hur väljer man rätt typ av transportör?

<p>Valet p&aring;verkas av flera faktorer, till exempel:</p> <ul> <li>Materialegenskaper som partiklars storlek, storleksf&ouml;rdelning och form, h&aring;rdhet, tendens att bli hygroskopiskt och fluidiserande, fuktinneh&aring;ll, koncentration och bulkdensitet</li> <li>Milj&ouml;faktorer som temperatur och luftfuktighet</li> <li>Ansluten utrustnings egenskaper, s&aring;som systemavst&aring;nd och genomfl&ouml;de, h&ouml;jd och vinklar.</li> </ul> <p>Den viktigaste faktorn &auml;r materialegenskaperna. Pneumatiska transport&ouml;rer fungerar b&auml;st med finf&ouml;rdelat, fluidiserbart och torrt pulver som l&auml;tt &rdquo;flyger&rdquo; genom transport&ouml;rsledningen. Det finns m&aring;nga olika pulvermaterial som kan transporteras med en pneumatisk transport&ouml;r, exempelvis mj&ouml;l, cement, tryckf&auml;rg, socker, plastgranulat, finf&ouml;rdelad mat, tabletter, sand, additiv, metallpulver tillsammans med m&aring;nga andra.</p> <p>Fuktigt eller tungt granulat, till exempel stenkross, st&ouml;rre matpartiklar, v&aring;t sand och grus &aring; andra sidan beh&ouml;ver utredas grundligare f&ouml;r att bed&ouml;ma dess l&auml;mplighet. Luftfuktigheten p&aring;verkar ibland transportkapaciteten d&aring; vissa material, s&aring;som socker och salt, blir hygroskopiskt (absorberar fukt) vid h&ouml;g luftfuktighet.</p> <p>Transport&ouml;rens storlek, optimal pump och andra komponenter v&auml;ljs ofta med h&auml;nsyn till &ouml;nskat genomfl&ouml;de, h&ouml;jd och antal b&ouml;jar som beh&ouml;ver finnas p&aring; ledningen. Alla dessa parametrar m&aring;ste &ouml;verv&auml;gas f&ouml;r optimal konfigurering och det &auml;r d&auml;rf&ouml;r viktigt att v&auml;lja PIAB med v&aring;r erk&auml;nt l&aring;nga erfarenhet.</p> <p>Piabs applikationsingenj&ouml;rer &auml;r bland de mest kompetenta inom yrket och mycket bygger p&aring; mer &auml;n 70 &aring;rs erfarenhet i f&ouml;retaget inom industriell automatisering.</p>

Få hjälp med att välja rätt transportör!

Fyll i formuläret och få gratis personlig rådgivning från våra tekniker och jämförelser med andra transportmetoder för val av den bästa lösningen för dina behov.

Tack! Vi kontaktar dig inom kort.

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.