Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Vakuumtransportör som används för matning

Matning av 3D-skrivare

En vakuumtransportör är en effektiv lösning för att mata material till 3D-skrivaren. Vakuum används först för att transportera plast, pigment, tillsatser eller annat material i pulver- eller granulatform till en tratt. Granulatet värms sedan upp och pressas in i en gjutform under högt tryck. Delarna formas i gjutformen, och vakuum dras i vissa fall in i formen för att underlätta processen och ge produkten bättre struktur. Avslutningsvis, när delarna formats, tas de ut ur gjutformen med sugkoppar och pumpar som vanligen är fästa vid en robotarm.

Viktiga styrkor hos Piabs vakuumtransportörer:

  • Mer än 50 års erfarenhet av vakuumtransport för förflyttning av pulver och granulat.
  • Färre driftstopp tack vare transportörens hygieniska design som gör den lätt att rengöra.
  • Bättre arbetsmiljö eftersom vakuumtransportsystemet är ett slutet system utan dammbelastning.
  • Skapa säkra miljöer eftersom transportörerna motsvarar ATEX-industristandarderna för damm och gas.
  • Transportörerna är tillgängliga med allt material som kommer i kontakt med den transporterade produkten i enlighet med FDA, EG-nr 1935/2004 och EG-nr 10/2011.
  • Motsvarar tillämpningskraven eftersom det finns produktserier speciellt för läkemedels-, livsmedels- och kemibranschen.
  • Kan transportera upp till 14 ton/timme och 30 meter.
  • Flexibilitet att transportera partiklar från 0,5 mikron och uppåt.
  • Det lilla formatet gör den till en perfekt lösning när utrymmet är viktigt.
  • Flexibilitet i fråga om vilken vakuumkälla som används. Transportörerna fungerar lika bra med en ejektorpump som med en mekanisk pump.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss