Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Ventil 3/2 G1/8" PS NC, 0112436

33441

Artikelnummer 0112436

Produktbilden kanske inte överensstämmer med den verkliga produkten.
  Metriskt   Imperiskt
  Generellt
  Material Al (anodized)
  Temperatur -5 – 70 °C
  Vikt 170 g
  Pneumatisk data
  Flöde 14 Nl/s
  Tryck, max. 1 MPa (Drivtryck, max.)

  Måttritningar

  V.v. logga in eller Registrera för att se måttskisser.

  Support/CAD/Datablad
  Träning (1)
  Youtube video (3)
   • Vakuumtransportörer

    • Används någon elektricitet på transportörerna?
     • Nej, transportörerna använder bara tryckluft. Även våra styrsystem är pneumatiska.

    • Finns det en risk för dammexplosion?
     • Inte om instruktionerna i manualen följs. Alla Piab-transportörer har en jordningspunkt. Alla våra transportörer uppfyller ATEX Damm.

    • Hur felsöker jag?
     • I manualen för transportörer finns ett avsnitt om felsökning. Du är också välkommen att kontakta din närmaste Piab-distributör.

    • Hur många meter är det möjligt att transportera pulver?
     • 0 – 50 meter om transportsträckan inte inkluderar mer än 5 m vertikalt lyft och  produktens densitet är mellan 0,5-1,0 kg.

    • Hur undviker man att materialet separeras?
     • Genom att ha rätt blandning av luft och transporterad produkt. Detta uppnås från där Piab-transportören drar materialet och med hjälp av våra matartillbehör. Läs även vårt white paper om separation och kontakta något Piab-företag för ytterligare information.

    • Kan livsmedels- och läkemedelsprodukter transporteras med vakuumtransportörer?
    • Kan man transportera material vertikalt?
     • Ja, upp till 8-10 meter utan tillbehör/rörledningar. Med rörledningar upp till 25 meter.

    • Kan man transportera vätskor?
     • Nej det kan vi inte. Det är extremt svårt att kontrollera mängden av vätska som kommer in i transportören.

    • Kan ni förse en transportör med IQ/OQ-dokumentation?
     • För piFLOW®p kan vi det. Det är en mall som ska fyllas i under uppstart och med hjälp av manualen som medföljer transporten. 

    • Kan Piabs vakuumtransportörer användas för att transportera tabletter, kapslar osv?
     • Ja. Piab har erfarenhet av att transportera en stor mängd tabletter och kapslar utan att förstöra dem. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Kan transportören användas för att dosera material?
     • Nej det kan den inte. Normalt förfarande är att dosera före eller efter transporten.  

    • Lämnar Piab någon garanti för enheten?
     • Piab lämnar en garanti till återförsäljare, integratörer och användare av Piab-produkter över hela världen enligt följande:

      • 5 års garanti lämnas för kompletta vakuumtransportörer exklusive elektromekaniska pumpar och kontrollenheter.
      • 5 års garanti lämnas för vakuumpumpar exklusive elektromekaniska pumpar, tillbehör och styrsystem.
      • 2 års garanti lämnas för elektromekaniska pumpar.
      • 1 års garanti lämnas för övriga produkter 

      Generella garantiprinciper:

      • Piab garanterar mot tillverknings- och materialfel vid normal användning av produkten i lämplig miljö och när anvisningar för skötsel, underhåll och kontroll enligt gällande Piab-manual följts.
      • Piab ersätter eller reparerar, utan kostnad, felaktiga produkter under förutsättning att dessa returneras till Piab och bedöms omfattas av garantin.
      • Det ankommer på Piab att avgöra om en felaktig produkt skall returneras till Piab för ersättning eller om reparation skall ske lokalt på Piabs bekostnad.
      • Denna garanti omfattar inte slitdelar såsom, filterelement, tätningar, slangar, rördelar, rörböjar, slangventiler (i linje med transporterat material), övergångsrör etc.
      • Denna garanti omfattar inte eventuella följdskador orsakade av felaktiga produkter.
    • Tala om för mig hur man demonterar vakuumtransportören
     • Verktyg behövs inte för montering/demontering. För mer detaljerad information, se manualen eller på  vår YouTube-kanal

    • Tala om för mig metoden för val av vakuumtransportör
     • Var vänlig använd applikationskonfiguratorn. Du är också välkommen att kontakta Piab eller en Piab-partner för mer uppgifter.

    • Ungefär hur mycket pulver kan transporteras?
     • Från omkring 0,1 ton/h till cirka 15 ton/h.

    • Vad ingår i leveransen av transportören?
     • Transportör, filterregulator (1” anslutning)

      Manual

      Felsökningsguide

      Ritningar

       

    • Vad kan bli fel med enheten?
     • Regelbundet underhåll och enheten kommer att göra jobbet under år framöver.

      Om den komprimerade luften är smutsig/har vätska i sig, kan filtret bli igensatt, liksom ejektorerna och timerarna. Vatten i luftledningen är inte bra.

      Se också manualen för felsökning om du skulle stöta på något konstigt.

    • Vid transport av granulat, går granulaten sönder eller skadas?
     • Det beror på de fysiska egenskaperna hos granulatet. Piab har erfarenhet av att transportera ett stort utbud av granulat, tabletter och kapslar utan skador. Kontakta oss gärna för mer information.

    • Vilka certifikat kan ni förse transportören med?
     • För ett stort antal Piab-transportörer kan vi erbjuda FDA, ATEX Damm och Gas, 2.2-certifikat.

    • Vilka verktyg behöver jag?
     • Tryckluft med normalt industritryck på 0,4-0,6 MPa.

    • Vilken typ av filter finns för denna enhet?
     • Veckad stav. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finns i svart och vitt.

      Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.

      Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.

    • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
     • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

      Mataradapter med eller utan flänsanslutning

      Avsändarstation

      Flexibel vakuumslang

      Fjärrstyrd start/stoppventil

      Nivåvakt

      Behållarmoduler

      Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

    • Vilket material används för transportörskroppen?
     • piFLOW®p tillverkas av rostfritt stål 316L.

      piFLOW®i och f tillverkas av rostfritt stål 304.

    • Är Piabs transportör tillverkad för att klara övertryck?
     • Nej det är de inte, bara för undertryck.

   • piFLOW® i och f

    • Av vilka material är filtren gjorda?
      •     Påsfiltret är tillverkat av ePTFE, polyester
      •     Det veckade filtret är tillverkat av PTFE, förstärkt polyester och PUR – polyuretan
      •     Det veckade stavfiltret är tillverkat av PTFE, PE – sintrad polyeten    
    • Har enheten metriska slangar och hårdvara?
     • Ja den har metriska slangar och hårdvara.

    • Hur fungerar/arbetar transportören?
     • Starta Piabs styrning via en pneumatisk ON/OFF-ventil.
      Vakuumpumpen startar och samtidigt stängs bottenventilen/luckan, luftchocken (som finns inuti den övre delen av transportören) laddar med tryckluft (ledningstryck). Sugtiden börjar (justerbar till 1-30 sekunder via den pneumatiska timern). När sugtiden slutar går styrningen in en urladdningscykel (justerbar till 1-30 sekunder), stannar vakuumpumpen, bottenventilen/luckan öppnar och luftchocken rengör filtret. Därefter startar förloppet om tills enheten stängs av. Se även gärna vår video.

    • Hur mycket kan enheten transportera?
     • 100-4000 kg/h, beroende på sträcka och storlek på transportör/pump/filter och produkten som ska transporteras.

    • Hur mycket tryckluft förbrukar enheten?
      • piBASIC100-pump, 5-7Nl/sek. 
      • piBASIC200-pump, 10-14Nl/sek. 
      • piBASIC400-pump, 20-28Nl/sek. 
      • piBASIC600-pump, 26-37Nl/sek. 
    • Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?
     • Ja det kan den, en nivåvakt inklusive el-/pneumatisk ventil kommer att integreras.  110VAC eller 24VDC finns tillgängliga. 

    • Kan filtren tvättas?
     • Beroende på vilken typ av filter finns det olika rekommendationer. V.v. följ därför rengöringsinstruktionerna i respektive manual för vakuumtransportören.

    • Kommer transportören med någon form av styrning?
     • Enheten har en pneumatisk styrning för sug- pch tömningstid

      Den kan också vara utan styrning, om slutanvändaren kommer att förse transportören med till exempel PLC-styrning

      Elektrisk/pneumatisk ventilenhet kan tillhandahållas (för att omvandla den elektriska signalen till en pneumatisk utsignal)

    • Vad ingår i leveransen av transportören?
      • Transportör
      • Manual
      • Felsökningsguide
      • Ritningar
    • Vad är filtreringsgraden för filtren?
      • Textilfilter har en minimipartikelstorlek på 5 mikron
      • Veckade filter och veckade stavfilter har en partikelstorlek på 0,5mikron
    • Vilka är fördelarna med transportören?
     • Den tryckluftsdrivna Piab vakuumpumpen maximerar energieffeketiviteten med hjälp av COAX®-teknologin

      Producerar inte någon värme

      Lågt underhåll tack vare få delar

      Effektiv filtrering (5 – 0,5 mikron)

      Maximerar produktiviteten med snabbstartsdrift

      Låg ljudnivå (72-76 dBA)

      Optimerar tillgängligt monteringsutrymme

      Ökar transportkapaciteten med större volym

    • Vilken leveranstid har Piab för en enhet?
     • Vi kan leverera enheter på 2-4 veckor efter order.

    • Vilken typ av filter finns för dessa enheter?
     • Vi har olika typer av filter för olika behov:

      • Veckat stavfilter. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt stavfilter i PE- och PUR-material med PTFE-membran. Finnes i svart och vitt.
      • Veckat. Filtreringsgrad 0,5µm. Ett styvt polyester- och PUR-filter med PTFE-membran. Grå färg.
      • Textil. Filtreringsgrad 5,0µm. Filterpåse i polyester och ePTFE-membran. Ljusgrå färg.
    • Vilken typ av produkt kan dessa transportörer transportera?
     • De kan transportera produkter från fint pulver till plastgranulat och från friflytande material till icke-friflytande torrt material.

    • Vilken typ av tillbehör finns hos Piab?
     • Rostfritt stål, aluminium eller PE, aspirerat och icke-aspirerat matarrör

      Mataradapter med eller utan flänsanslutning

      Avsändarstation

      Flexibel vakuumslang

      Fjärrstyrd start/stoppventil

      Nivåvakt

      Behållarmoduler

      Övergångsdelar från vakuumtransportör till mottagande utrustning

    • Vilken är ytfinheten?
     • Ra 0,6 µm eller bättre.

    • Vilket material är enheten gjord av?
      • Transportörskroppen är tillverkad av rostfritt stål 304L, betad in- och utsida
      • Vakuumpumpen tillverkad av aluminium, rostfritt stål och plast
    • Är filtren FDA-godkända?
     • Ja det är de.

   Begär offert

   V.v. logga in eller Registrera för att kunna begära offert.

   Piab AB © 2021 Integritetspolicy

   Följ oss

   Kontakta oss