Hoppa till innehåll

Vår historia inom automatisering

En 40 år gammal uppfinning räddar liv än idag

 

Piabs utvecklare tog fram den lätta pumpen Chip när man 1981 uppmärksammade behovet av att placera vacumpumpar nära insugsstället. Idag används den av en av de största tyska tillverkarna av medicinteknisk utrustning, inom bronkialsekretaspiratorer som hjälper allvarligt sjuka COVID-19-patienter till normalt fungerande andning.

 

Förutom respiratorer behövs aspiratorer för att kunna stabilisera lungfunktionen hos drabbade patienter. Det vakuum som genereras av Piabs Chip-pump säkerställer att sekret, blod och andra vätskor kan sugas ut tyst och i stora mängder.

Tillverkningen skedde ursprungligen med en aluminiumkåpa som limmades i mässingsmunstycken, och det blev med tiden en komplett uppsättning pumpar med olika egenskaper och storlekar. Detta inkluderade en liten pump som är emballerad i plast med ett munstycke integrerat i huset kallat vakuumchipet som utvecklades av Piabs grundare, Peter Tell. Han förklarar: ”Syftet var att ta fram en flerstegspump som tar mycket liten plats och som kunde konfigureras till rätt prestanda. En viktig faktor med pumpen var att en kund kunde använda endast Chip och integrera den i sin konstruktion för en ännu mer kompakt och lättare installation.”

Det var också unikt vid den tidpunkten att Chip tillverkades som en multipel, som kunderna enkelt kunde seriekoppla för att få önskad vakuum-effekt.

Den tillverkas i ett stycke med flera funktioner. Tack vare att två av de tre munstyckena har limmats separat i kåpan kan kunden välja mellan olika munstyckesegenskaper och välja kapacitet för en specifik applikation, exempelvis högt flöde, låg vakuumeffekt och lågt matningstryck. Genom detta och den höga tillförlitligheten blev medicinteknik ett av de första användningsområdena för Chip-pumpen.

Denna minipump är fortfarande den ejektor man föredrar hos stor en tysk leverantör av medicinteknisk utrustning, inte bara tack vare enkel integration utan även för att den kan justeras mycket exakt och levererar kontinuerligt reproducerbara resultat.

Det är av grundläggande betydelse att en bronkialsekretaspirator ska fungera utan problem, vara enkel att använda, tillförlitlig och repetera samma prestanda i en klinisk tillämpning. Då den komprimerade luften genereras med ren syrgas är fett- och oljefri leverans särskilt viktig.

Chipejektorn X10L ger ett maximalt vakuum om 93 -kPa. Undertrycket kan justeras noggrant tack vare de s.k. ”vridspjällsventilen” som reglerar luftflödet mellan ejektorns olika nivåer. Den har en sugförmåga på upp till 50 liter per minut vid drifttrycket 5,5 bar.

Idag tillverkas Chip pumpens hus genom formsprutning medan monteringen sker i en huvudsakligen automatiserad process med en limnings- och skruvdragningsrobot.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss