Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Nyheter 

Industrier


Förpackning
Förpackning

Piab tillhandahåller produkter som passar mycket bra med kraven från förpackningsindustrin, som palletering, pick and place, påshantering, lådresning etc.

Piab inom livsmedelsindustrin
Livsmedel och drycker

Piab har ett brett produktsortiment som är väl rustat för att uppfylla behoven inom industrin.

Piab inom bilindustrin
Bilindustrin

Piabs lösningar för högautomatiserade produktionslinjer inom bilindustrin finns i pressverkstäder, karosseriverkstäder och inom slutmonteringen.

Metallplåt
Metallplåt

Piab erbjuder produkter till dessa applikationer som väl passar in på deras krav – pålitlig hantering vid höga hastigheter och minimal energiförbrukning.

Piab i läkemedelsbranschen
Läkemedel

Piab har ett antal produkter som uppfyller läkemedelsbranschens behov.

Piab inom kemiindustrin
Kemisk industri

Piab har ett bra produktsortiment som uppfyller den här branschens specifika behov såsom ATEX och andra krav.

industries glass teaser
Glas

Piab tillhandahåller ett antal produkter till glasindustrin sedan flera år.

Trä
Trä

Hantering och sammanfogning av naturligt växande material som trä med hjälp av vakuum kräver kunnande och teknologi som Piab kan erbjuda.

Plast
Plast

Piab har ett bra produktsortiment för att möta de specifika kraven från plastindustrin som till exempel vid lossning av heta delar med strukturerade ytor och vid krav på att produkterna inte lämna någ…

Elektronik
Elektronik

Piabs vakuumkomponenter passar perfekt för elektronikindustrins specifika krav på tillverkningsprocessen.

Lyftsystem vid paketsorteringsterminaler
Paketsorteringsterminaler

Piab har utvecklat och implementerat Vaculex®-lyftteknik för att lösa problem med manuell hantering vid paketsorteringsterminaler.

Flygplats
Flygplatser

Piab har skapat ett antal vakuumlyftsystem som är specifikt konstruerade för flygplatser som har implementerats över hela världen.

Hamnar
Hamnar

Piab har skapat ett antal vakuumlyftsystem som är specifikt konstruerade för hamnar som har implementerats över hela världen.

industries medtech teaser
MedTech

Piab har en lång erfarenhet av att arbeta regionalt och globalt med MedTech-företag.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss