Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs piFLOW®p-transportör med WIP-sprutmunstycken

Dammigt i vakuumtransportören? Piab fuktar dammet!

Datum 2018-09-05

I Piabs piFLOW®p-vakuumtransportörer fuktas dammet med vatten så att personalen slipper andas in det.

Täby, Sverige – Det kan vara nog så besvärligt att rengöra en dammig vakuumtransportör, men dammet från skadliga livsmedels- eller läkemedelssubstanser kan till och med göra det till ett riskfyllt jobb. I Piabs premiumtransportörer finns dock en lösning på problemet. Det hela är förvånansvärt enkelt – dammet fuktas med vatten.

Genom att fukta dammet blir arbetsmiljön kring Piabs piFLOW®p-transportör säker. Det fuktiga dammet flyger inte omkring och personalen riskerar därför inte att andas in det när transportören öppnas för rengöring eller underhåll. Dammet ligger kvar tills det kan tas bort på ett säkert sätt.

Piab har lagt till så kallade Wet-in-Place-munstycken (WIP) i sin populära piFLOW®p-vakuumtransportör. WIP-munstycken finns som tillval till nya system och kan även eftermonteras i befintliga system. I kombination med extra luftfilter ger WIP-munstyckena en säkrare arbetsmiljö i produktionsanläggningar för livsmedel och läkemedel.

Upp till tre WIP-moduler kan monteras på varje transportör för maximal prestanda och täckning, och för att säkerställa att så mycket material som möjligt fångas upp så snabbt som möjligt. Det gör också att mycket av dammet som samlas i transportören spolas bort redan med WIP-sprutningen.

piFLOW®p-transportören för pulver- och bulkmaterial är utformad för att matcha livsmedels- och läkemedelsindustrins strikta krav på driftsäkerhet och hygien. Denna premiumtransportör är tillverkad av material som uppfyller kraven i amerikanska FDA-regler och EU-förordningen 1935/2004.

Piabs transportörer kan användas för att säkert transportera stora volymer pulver/bulkmaterial, och den avancerade tekniken garanterar transporter som är fria från materialsegregering. piFLOW®p är säker att använda för personalen och finns i ATEX damm- och gasgodkända konstruktioner, där alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar, är tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, 430 anställda och drygt 1 miljard kronor i försäljning 2017. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: 08-630 25 74
E-post: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss