Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Godis

Varsam vakuumtransport för livsmedelsindustrin – inget mer krossat godis!

Datum 2017-05-11

Hur hanterar du ömtåliga saker? Varsamt naturligtvis! 

Och det är exakt vad den här innovativa teknologin, med det passande namnet piGENTLE®, gör i Piabs vakuumtransportör piFLOW®t – erbjuder varsam transport av ömtåliga livsmedel och godis.

Godis, nötter, frön, kosttillskott i tablett- och kapselform är svåra att hantera i bearbetningsanläggningar. De är mer ömtåliga än de flesta andra produkter eller ingredienser inom livsmedelsindustrin och går lätt sönder. För att minimera svinnet måste de därför hanteras varsamt. Hittills har många inom livsmedelsindustrin löst det här problemet genom att antingen hantera sina mest ömtåliga produkter eller ingredienser manuellt, vilket ofta innebär att produktionspersonalen lyfter och tömmer tunga behållare, eller genom att be transportörsleverantören att modifiera utrustningen för att göra hanteringen mer varsam. Inget av dessa alternativ är dock idealiskt och båda leder till kompromisser för producenterna och för arbetsmiljön.

Eftersom Piab inte nöjde sig med att bara modifiera vanlig transportutrustning, beslöt man sig för att utveckla transportutrustning som var specialkonstruerad för automatisk, varsam hantering av ömtåligt gods. piFLOW®t är världens första transportör som är specialtillverkad för ömtåliga ingredienser och produkter för automatiserade industrisystem där den kan ersätta standardutrustning eller besvärliga manuella rutiner.

Piabs design baseras på tre faktorer – reglerad låg hastighet, reglerad produktinmatning i transportören och eliminering av vassa kanter i transportröret. Var och en av dessa funktioner är specifikt konstruerade för ömtåliga produkter eller ingredienser.

piGENTLE® ger kontrollerad låg hastighet

Nyckeln till varsam hantering är hastighet. För att hålla godset intakt genom hela transportsystemet är det nödvändigt att hålla en kontrollerad, låg hastighet. Den innovativa piGENTLE®-teknologin har konstruerats för att ge en låg och konstant matningshastighet, oavsett hur mycket material röret innehåller. Den är inte heller beroende av t.ex. enskilda nötters, godsakers eller tabletters storlek, form eller vikt.

Den patentansökta piGENTLE®-teknologin reglerar pumpens matningstryck genom registrering av vakuumnivån i systemet. Genom det låga starttrycket kan godset hämtas vid låg hastighet. När materialet fyller röret ökar vakuumnivån vilket i sin tur får piGENTLE® att öka matningstrycket.nom det låga starttrycket kan godset hämtas vid låg hastighet. Matningstrycket regleras mellan 2 och 6 bar.

En flödesreglerande klaff sörjer för säker inmatning

Det ömtåliga materialet leds försiktigt in i transportören via en specialdesignal flödesreglerande klaff som ger maximal tangentiell inmatning. Detta möjliggör en mjuk övergång mellan transportröret och transportörens inmatningsmodul. Klaffarna är av nitril eller silikon. 

Flödesstyrningen sitter på inloppsröret och är lätt att ta bort och rengöra, och är oberoende av formen, storleken och vikten på enskilda produkter. Flödesklaffen är tillverkad av ett material som överensstämmer med amerikanska och europeiska bestämmelser (nr 1935/2004 EG FDA).

Släta kanter förhindrar stötar

Det finns inga vassa kanter i hela piFLOW®t-transportsystemet som ömtåliga ingredienser eller produkter kan gå sönder och krossas mot. Detta är en viktig konstruktionsegenskap vilket sörjer för att transportmaterialet hanteras så varsamt som möjligt. De släta kanterna i transportsystemet håller transportgodset säkert vilket ger bättre vinst och mindre avfall.

Använd den fristående eller som föravskiljare

Alla delar av transportören kan konfigureras så att den kan anpassas efter alla tillämpningar, enskilda produkter och producenter. Den kan antingen användas som en fristående transportör eller som en föravskiljare med en fjärrmotor.

En enskild fristående transportör innefattar piGENTLE® och flödesstyrningen. Om det istället är nödvändigt att skilja av damm från produkterna eller om en låg höjd behövs på grund av begränsat utrymme kan transportören användas som föravskiljare med en fjärrmotor. Den här konfigurationen gör rengöringen mycket enkel eftersom den saknar inre filter..

Hygienisk och lätt att rengöra

piFLOW®t är ett modulärt system som består av få delar och som är mycket lätt att rengöra och underhålla. Alla delar kan demonteras utan verktyg. Den är konstruerad enligt hygienstandarderna för mjölkprodukter som definierats av amerikanska jordbruksdepartementet (USDA). 

Transportören överensstämmer även med amerikanska och europeiska bestämmelser (nr 1935/2004 EG FDA) och är ATEX-certifierad.

Minimal golvyta behövs

Transportören kan lätt monteras på platser med begränsat utrymme. Som fristående transportör har den en diameter vid basen på antingen 255 mm eller 380 mm och en höjd på ca 700 mm. Dess låga vikt på ca 25 kg är en annan tydlig fördel. 

Som föravskiljare har den en diameter vid basen på 255 mm eller 255 mm och en höjd på ca 500 mm och tar alltså ännu mindre plats. Vikten fördelas sedan jämnt mellan föravskiljaren och fjärrmotorn, som vardera väger ca 15 kg.

Ett revolutionerande steg i rätt riktning

piFLOW®t är ett tillägg i Piabs populära och högkvalitativa piFLOW®-transportörer för pulver- och bulkmaterial som är speciellt utvecklade för att leva upp till höga krav på driftsäkerhet och hygien inom livsmedelsindustrin (piFLOW®f), läkemedelsindustrin (piFLOW®p) och kemiindustrin (piFLOW®i).

På basis av den innovativa piGENTLE®-teknologin sätter piFLOW®t en ny världsstandard för varsam transport och lovar att revolutionera automatiserad hantering av ömtåliga livsmedel, godis och kosttillskott i tablett- och kapselform. Den dedicerade transportören överför ömtåliga ingredienser och produkter mellan olika bearbetningsenheter som tablettpressar, drageringstrummor och förpackningslinjer.

Som komplett lösning utlovar Piabs piFLOW®t-transportör att minimera spillet och antalet driftstopp. Den förbättrar produktiviteten i tillverkningsanläggningar samtidigt som den ger personalen en bättre arbetsmiljö.

Transportören och den integrerade hastighetsregleringstekniken piGENTLE® har genomgått rigorösa tester vid Piabs integrerade experimentanläggning tillsammans med vissa av företagets kunder. Den har gett utomordentliga resultat för flera olika typer av ömtåligt gods som hanteras av livsmedelsindustrin inklusive rostade kaffebönor, hela nötter, dragerat godis och kosttillskott i tablett- och kapselform.

Ladda ner vårt white paper ”ABC för skonsam transport”

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss