If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Pressanläggning

Sätt press på produktiviteten

Datum 2017-09-05

I en specialartikel för US Stamping Journal beskriver Mike Brotz, Automation Division Manager inom Piab i Nordamerika, hur den senaste vakuumbaserade automationsteknologin kan öka anläggningens produktivitet. ”Varje SPM räknas!”, säger han.

SPM är en förkortning för Strokes Per Minute (slag per minut) och det är det som produktiviteten är beroende av. Pressning är utgångspunkten för produktionsprocessen för många olika produkter, men bilar hör till de mer uppenbara användningsområdena. Och under processen skärs och böjs metallplåtar till rätt form med ett antal stansmaskiner. Genomströmningen genom pressanläggningen sätter takten för den övriga produktionsprocessen.

”Om du ökar presstakten med ett enda slag per minut kommer en anläggning som är i drift dygnet runt att kunna tillverka 1 440 fler delar per dag. Multiplicera detta med 364 dagar per år, så ser du att det innebär 524 160 extra delar varje år”, förklarar Mike.

Friktionskoppar spelar den avgörande rollen

Sugkoppar utgör själva hjärtat i alla vakuumsystem, och även i Mikes artikel. För dessa spelar friktion den avgörande rollen, inte helt olikt däcken till bilarna som tillverkas i pressanläggningen.

Mike förklarar hur ny teknik används för att plocka upp blanka metallplåtar en och en i automatiska processer. En metod som blivit allt vanligare är att skilja plåtarna genom att blåsa in stora mängder tryckluft mellan dem. Men plåtarna måste fortfarande separeras, och det är här Piabs nya BXF-linje av frikitionskoppar med flera bälgar kommer in i bilden.

Piabs friktionskoppar får ett säkert grepp om plåtarna oavsett om de är feta, oljiga, våta eller mycket torra, och kan hantera många olika förhållanden inom samma parti. De böjer även ytterkanterna lätt så att avsevärt mindre luft behövs för att separera plåtarna från varandra. Det innebär betydligt lägre luft- och energiförbrukning. I Piabs kombinerade system gör friktionskopparna större delen av jobbet och understöds av effektiva luftknivar. Denna lösning minimerar även produktionsavbrotten och ökar SPM-värdet för anläggningen.

Mike fortsätter med att ge råd om hur man väljer de bästa sugkopparna och ser till att dessa har rätt design och material för optimal prestanda. Här spelar materialet en viktig roll. Det viktigaste är att få högsta möjliga livstid för kopparna i en viss lösning och minimera produktionsavbrotten. Mikes råd är därför att:

  1. Fråga dig själv hur koppen beter sig när den kommer i kontakt med olja. Gummi, NBR (nitrilgummi) och andra material tenderar att suga upp olja vilket gör dem svampiga och får dem att förlora sitt minne. Detta leder också till torröta och sprickbildning i kopparna vilket orsakar förtida slitage. Friktionskoppar av polyuretan är inte känsliga för oljeinträngning, vilket ger högre livstid och färre produktionsavbrott.
  2. Se hur gripartekniken förvaras när den inte används. Många material som t.ex. TPE (termoplastisk elastomer) kan lätt deformeras om de lämnas mot andra ytor. Detta kan leda till minnesproblem, dvs. kopparna återgår inte till sin ursprungliga form vilket innebär att de måste bytas oftare. Friktionskoppar av polyuretan har utmärkta minnesegenskaper.
  3. Välj ett friktionsmönster som kan hantera oljiga ytor med hög hastighet. Det finns mönster och det finns utmärkta mönster. Många leverantörer lägger bara ett ytskikt på kilmönstret, men denna ytbehandling slits ned så att koppen bara har en blank yta som måste bytas ofta för att förhindra att den tappar taget. Mönstret på Piabs friktionskoppar kan jämföras med slitbanan på ett däck. Djupa, maskinbearbetade spår som tränger undan olja ger en vass kant och mer friktion så att delarna inte glider.

Ett flexibelt vakuumsystem är det mest produktiva

I sin artikel lyfter Mike även fram flexibiliteten. Flexibla system är produktiva system. Även om decentrala vakuumsystem, som använder en kopp per vakuumgenerator, i allmänhet är mer flexibla än centraliserade system där varje vakuumgenerator hanterar flera koppar, finns det både för- och nackdelar med båda.

Den viktigaste fördelen med decentralisering är snabbare svars- och lossningstider. Och eftersom kopparna inte är beroende av varandra påverkas de andra kopparna inte av om en enskild kopp inte får grepp om ett föremål. Lösningen gör det även möjligt att använda mindre och mer flexibla slangledningar.

Vikten är den största nackdelen eftersom varje gripare måste utrustas med flera ejektorer. Men Piabs lättviktsejektorer löser det problemet. Företagets piINLINE® plus-serie gör det möjligt att ha lättare koppverktyg och gör det lättare att byta ejektorer för att undvika de produktionsavbrott som hör ihop med återställning av kopparnas lägen.

Allt-i-ett-ejektorer är en mer centraliserad lösning. Ejektorerna placeras normalt uppströms om robotens griparteknik och vikten är inget problem för den här sortens system. Det centraliserade systemet inbegriper reglerventiler och vakuumströmbrytare som kommunicerar med roboten. I vissa konfigurationer erbjuder de ett mycket kostnadseffektivt alternativ.

Avståndet till vakuumkällan är dock ett problem. Långa vakuumslangar leder till förluster som kan orsaka fördröjningar hos både vakuum- och avblåsningsfunktionerna. Felsökning kan också vara en utmaning.

Piabs nya IO Link piCOMPACT®-ejektor minskar dessa problem genom att erbjuda många olika fördelar. Den påverkas inte av elektroniskt brus, oavsett vilket bussystem den kombineras med. Den använder vanliga tretrådiga kablar och vakuumgrenröret är integrerat i huset vilket gör det möjligt att använda mindre vakuumledningar till kopparna. Den förstärkta avblåsningsfunktionen ger snabb lossning och en kvitteringssignal vid avblåsning avrundar denna design som är framtagen för att förenkla installation, minimera pressens produktionsavbrott och förbättra produktiviteten i allmänhet.

Länk till artikeln i Stamping Journal

Vill du testa våra friktionskoppar?

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss