Feedback

Välj ditt språk

Stäng

DURAFLEX® friktionskopp

DURAFLEX® sugkoppar

Med DURAFLEX®, ett starkt, hållbart och elastiskt polyuretanmaterial, kan Piab erbjuda en unik sugkopp med dubbla hårdheter.

Oslagbart grepp på ojämna och grova ytor

De unika sugkopparna med dubbla hårdheter kombinerar en stark och stabil kropp/bälg med en mjuk och följsam läpp. De är idealiska för applikationer där mikroläckage kan uppstå, till exempel när en sugkopp inte riktigt överensstämmer med det hanterade materialet. Den dubbla hårdheten ger både den styrka och flexibilitet som krävs för att täta på ojämna eller grova ytor. De kan hantera material som wellpapplådor, trä och texturerad plast mycket mer effektivt än en konventionell sugkopp. Genom att läckaget minimeras blir vakuumnivån högre och lyftkraften bättre. Maskinens hastighet kan ökas med ett säkert grepp. Att minimera läckaget innebär också att du kan använda en mindre vakuumpump/generator eller sänka drivtrycket, vilket i sin tur innebär lägre energikostnader. Dessutom innebär lägre luftflöde även en lägre ljudnivå.

DURAFLEX® friktionskoppar har exceptionellt grepp på oljiga ytor

De unika friktionskopparna i DURAFLEX® är skräddarsydda för att hantera oljiga metallytor. Friktionskopparna är tillverkade av polyuretan med dubbla hårdheter. De har en mjuk kropp/bälg med en hård, grön stödsektion, som representerar friktionsdelen på sugkoppen. Friktionsdelen har ett speciellt mönster som liknar det som finns på vinterdäck. Det grova mönstret, med skarpa kanter och kanaler, säkrar ett exceptionellt grepp på oljiga ytor. DURAFLEX® friktionskoppar har cirka 3-4 gånger bättre grepp (friktion/skjuvkraft) på en oljig yta jämfört med en vanlig sugkopp utan någon typ av friktionsmönster. Det initiala slitaget kommer att förbättra friktionen/skjuvkraften ytterligare.

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss