Przejdź do treści

Czy Piab udziela gwarancji na pompy próżniowe?

Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

  • Pięć lat gwarancji na pompy próżniowe bez akcesoriów i systemów sterujących.
  • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

Ogólne zasady gwarancji:

  • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
  • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab’a.
  • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłaćdo Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
  • Firma Piab nie wymienia części zużywające się jak: przyssawki, elementy filtrów, uszczelnienia, węże itp.
  • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.

Choose your language

Nie można porównać

Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?

Wyślij nam swoją opinię