Hoppa till innehåll

Industrier

Plaster

Öka produktiviteten och kapaciteten med våra innovativa produkter och lösningar för plastindustrin. Ta bort färdigtillverkade plastdelar från verktyget med säkerställd kvalitet och optimal produktionstakt.

Formsprutning

Formsprutning är en vanlig metod för tillverkning av plastdelar med höga kvalitetskrav som förutsätter tillförlitlighet och prestanda i hanteringen både vid urplockning och rensning. Ett säkert grepp med både vakuum och mekaniskt är viktigt för att undvika skador på delarna. För att möjliggöra hög produktivitet kan både urplockning och rensning utföras med samma kombinerade robotverktyg.

Piabs erbjudande

  • Kvalitet: Robotverktyg som hanterar fordonskomponenterna säkert, i varje cykel
  • Förbättrad produktion: innovativa komponentsystem som möjliggör hantering vid både enkla och komplexa tillskärningsprocesser
  • Tillförlitlighet: robust konstruktion av komponenter och robotverktygssystem

Applications

Kantrensning/skärning

Learn more

Urplockning av plastdetaljer

Learn more

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.