Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Kosttillskott

Återcirkulation av pulver

Möjligheten att automatisera återcirkulationen av pulver ger effektivare avfallshantering men även mindre exponering av personalen för farliga material, exempelvis toxiner och allergener. Piabs vakuumtransportörer kan transportera skadade produkter via ett slutet system till avfallshantering och därigenom eliminera behovet av operatörsingrepp.

Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför