Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Kosttillskott

Matning till och från tablettbeläggning

Beläggningen är en av tablettillverkningens viktigaste processteg, där tabletterna är nästan färdiga och därför är det viktigt att minimera produktspill. Piabs vakuumtransportörer ersätter manuell hantering och andra hanteringsmetoder samt säkerställer också aktsam transport av tabletter.

Transport till och från beläggningsmaskinerna utförs med kontrollerad låg hastighet med riktad och mjuk produktförflyttning som garanterar känslig transport med minimal spillnivå.

Piab erbjuder även en dammseparationslösning som ger beläggningar med ännu högre kvalitet. Alla Piabs vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför