Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Kosttillskott

Materialmatning till och från grov- och finmalning

I detta steg transporteras pulver odh granulat till ett sönderdelningssteg och från en kvarn till nästa processteg. Manuell eller annan typ av hantering orsakar mycket damm som medför onödig rengöring och att personalen utsätts för farliga material.

Piabs vakuumtransportörer kan utformas som slutna system som minimerar bildningen av och personalens exponering för damm i närheten av siktanordningen. Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför