Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Godis och sötsaker

Matning till och från siktanordningar

Vid tillverkning av godis och sötsaker transporteras en pulverblandning via siktanordningen där stora och små partiklar separeras. Manuell eller annan typ av hantering orsakar mycket damm som medför onödig rengöring och att personalen utsätts för farliga material.

Vår vakuumtransportörer kan utformas som slutna system som minimerar bildningen av och personalens exponering för damm i närheten av siktanordningen. Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför