Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Industrier

Livsmedel och dryck

Livsmedels- och dryckesindustrin fokuserar på hygienisk och säker produktion som uppfyller stränga krav från FDA, EG-standarder, ATEX-normer och andra krav och lösningar som inte äventyrar hälsa, säkerhet eller produktkvalitet. Piabs innovativa produkter och lösningar är uppbyggda av ett modulsystem och säkerställer högsta kvalitet på färdiga produkter.

Bakningsingredienser

Vanliga produkter som transporteras med Piabs vakuumtransportörer i branschen för bakningsingredienser är olika former av mjöl, socker, stärkelse, kryddor, nötter osv. Då ingredienserna ofta byts är det viktigt att transportutrustningen är mångsidig, lätt att rengöra och tillåter snabba ingrediensbyten. Vi erbjuder även livsmedelsgodkända sugkoppar och gripdon för plockning av färdiga produkter.

Piabs erbjudande

 • Avsedda för livsmedel: hygieniska och säkra för direktkontakt med livsmedel och även enkla att underhålla och rengöra
 • Lätta att använda: vakuumtransportörer som är lätta att anpassa för byte av ingredienser
 • Personsäkerhet: våra slutna system bidrar till minskad exponering för damm

Djurmat

Det är viktigt att stora mängder djurmat kan transporteras snabbt och effektivt utan produktspill samtidigt som branschstandarderna uppfylls. Våra vakuumtransportörer ökar produktiviteten och sparar utrymme för transport av djurmat.

Piabs erbjudande

 • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med vakuumteknik
 • Hygien och hälsa: enkla att rengöra och underhålla
 • Litet utrymmesbehov: våra vakuumtransportörer får plats på begränsat utrymme

Godis och sötsaker

Material som ofta transporteras med vakuumtransportörer i godis- och sötsaksproduktion är socker i olika former, kakaopulver, mjöl och färdiga produkter. Då ingredienserna ofta byts är det viktigt att transportutrustningen är mångsidig, lätt att rengöra och tillåter snabba ingrediensbyten. Med Piabs SMART-teknik kan inställningar ändras automatiskt för att optimera utrustning och produktion. Vi erbjuder även livsmedelsgodkända sugkoppar och gripdon för plockning av färdiga produkter.

Piabs erbjudande

 • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med vakuumteknik
 • Optimerad produktion: specialbyggda vakuumtransportörer för sötsakser och godis
 • Operatörsvänlighet: enkelt underhåll, hygieniskt och säkert för användaren

Kaffe

Hanteringsmomenten i kaffeindustrin är en känslig del i processen och rymmer allting från storskaliga industriella rosterier till småskaliga mikrorosterier. Alla har samma mål: att leverera en hökvalitativ produkt till slutkunderna och att kaffet ska hanteras med största aktsamhet i hela produktionskedjan. Piabs vakuumtransportörer kan anpassas för alla typer av processer, exempelvis för att genomföra rostningen med kvävgas istället för luft. Viktigast av allt är att våra vakuumtransportörer inte förändrar några egenskaper hos produkten.

Piabs erbjudande

 • Sluten transport: håller syrekänsliga bönor färska utan att kaffets egenskaper förändras
 • Lönsamhet: mindre spill av bönor och sump tack vare aktsam transport
 • Operatörsvänlighet: enkelt underhåll, hygieniskt och säkert för personalen

Kosttillskott

För många kosttillskottprodukter är kraven lika höga som i läkemedelsindustrin med liknande utmaningar, till exempel korskontaminering och dammgenerering. Piabs vakuumtransportörer utvecklas för att klara dessa utmaningar. Då ingredienserna ofta byts är det viktigt att transportutrustningen är mångsidig, lätt att rengöra och tillåter snabba ingrediensbyten. Vi erbjuder även livsmedelsgodkända sugkoppar och gripdon för plockning av färdiga produkter.

Piabs erbjudande

 • Litet utrymmesbehov: våra vakuumtransportörer får plats på begränsat utrymme
 • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med mjuk vakuumtransport
 • Hygien och hälsa: enkla att rengöra och byggda för att uppfylla branschkraven

Snabbmat

I produktionen av snabbmat som torra soppor, nudlar, såser osv. är produkterna ofta dammiga och kan innehålla fett. Därför är det viktigt att använda utrustning som är lätt att rengöra och som tillåter snabba växlingar mellan olika produkter. För vissa produktblandningar är en kompakt/plugg fas fördelaktig för att minimera segregering. Piabs vakuumtrensportörer är utformade som slutna system som bidrar till ökad produktivitet och garanterar personalens hälsa och säkerhet.

Piabs erbjudande

 • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med mjuk vakuumtransport
 • Innovativ konstruktion: tillverkning av livsmedelsgodkända material som uppfyller branschbestämmelserna
 • Hygien och hälsa: enkla att rengöra och underhålla

Snacks

I produktionen av snacks är det viktigt att använda utrustning som lätt kan rengöras och som medger snabba växlingar mellan olika produkter. Vakuumtransportörer används för att transportera kryddor till kryddningsmaskinen eller för återcirkulation av skadade produkter från förpackningssteget och återföring av dem till föregående steg. Manuell matning av snacks kan enkelt ersättas med en vakuumtransportör med möjlighet att hämta upp produkten från ett fat eller en behållare.

Piabs erbjudande

 • Innovativ konstruktion: tillverkning av livsmedelsgodkända material som uppfyller branschbestämmelserna
 • Effektivitet: noggrann och snabb transport av produkter från punkt A till B
 • Hygien och hälsa: enkla att rengöra och underhålla

Applikationer

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför