Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Tabletter och kapslar

Matning till och från kapselfyllning

Kapselfyllning är ett av de sista stegen i läkemedelsproduktionen. Piabs vakuumtransportörer kan användas för transport av både pulver för kapselfyllning och färdiga kapslar till nästa processteg, till exempel förpackning.

Manuell matning av pulvret kan ersättas med en vakuumtransportör med möjlighet att hämta upp produkten från ett fat eller en behållare. Detta ger större möjligheter att öka produktiviteten och säkerheten för personalen tack vare minskad risk för exponering mot farliga material.

Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minska driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför