Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Tabletter och kapslar

Återcirkulation av material, tabletter och kapslar

Möjligheten att automatisera återcirkulationen av pulver, skadade tabletter och kapslar ger effektivare avfallshantering men även mindre exponering av medarbetare för farliga material, exempelvis toxiner och allergener.

Piabs vakuumtransportörer kan transportera skadade produkter via ett slutet system till avfallshantering och därigenom eliminera behovet av operatörsingrepp.

Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför