Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Pulver

Kapselfyllning

Kapselfyllning är ett av de sista stegen i läkemedelsproduktionen. I detta steg transporteras dammigt pulver för kapselfyllning antingen manuellt eller men andra manuella hanteringsmetoder.

Piabs vakuumtransportörer kan effektivt ersätta manuell pulverhantering då pulver kan hämtas upp från fat eller behållare. Detta ger större möjligheter att öka produktiviteten och säkerheten för personalen tack vare minskad risk för exponering mot farliga material.

Piabs högeffektiva vakuumtransportörer är dessutom utformade som slutna system vilket bidrar till att minimera riskerna för materialsegregering. Alla våra vakuumtransportörer är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minska driftstopp i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför