Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Industrier

Läkemedel

I läkemedelsindustrin gäller höga krav på utrustningars säkerhet, hygien och kvalitet för att branschkraven och bestämmelser ska uppfyllas. Våra produkter överträffar dessa krav och tillåter optimerad produktivitet utan att arbetssäkerheten äventyras.

Pulver

I produktion av läkemedel transporteras pulver mellan processtegen antingen genom manuell hantering eller en automatiserad lösning. Utmaningarna är många, exempelvis hälsa och säkerhet för personalen, föroreningar, materialsegregering, produktspill liksom regelefterlevnad och kvalitet. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och möjliggör säkra och slutna system mellan processtegen. Piab erbjuder smart konstruerade lösningar som kopplar samman flödet från början till slut.

Piabs erbjudande

  • Hälsa och säkerhet: vi bygger vakuumtransportörer som ger dammfri produktion
  • Effektivitet: våra vakuumtransportörer är avsedda för att snabbt transportera pulver
  • God framförhållning: vi sätter och överträffar branschpraxis utan att äventyra säkerheten

Tabletter och kapslar

I produktion av läkemedel transporteras tabletter och kapslar mellan processtegen antingen genom manuell hantering eller en automatiserad lösning. Utmaningarna är många, exempelvis hälsa och säkerhet för personalen, föroreningar, materialsegregering, produktspill liksom regelefterlevnad och kvalitet. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och möjliggör säkra och slutna system mellan processtegen. Piab erbjuder smart konstruerade lösningar som kopplar samman flödet från början till slut.

Piabs erbjudande

  • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med vakuumteknik
  • Effektivitet: våra vakuumtransportörer är avsedda för att snabbt transportera pulver
  • Operatörsvänlighet: enkelt underhåll, hygieniskt och säkert för personalen

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför