Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Rengöringsmedel

Matning till förpackningsmaskiner

Förpackning är det sista steget i en tillverkningsprocess och utförs oftast med många anställda i närheten, vilket betyder att låg ljudnivå har stor betydelse för en säker arbetsmiljö.

Piabs vakuumtransportörer lämpar sig väl för matning av förpackningsmaskiner tack vare låg ljudnivå och ett slutet system som säkerställer personalens säkerhet genom eliminering av operatörernas exponering för damm i förpackningsprocessen.

Piabs vakuumtransportörer uppfyller branschkraven (enligt FDA, EG, ATEX damm och gas), är uppbyggda av ett modulsystem, tar minimalt utrymme och kan dimensioneras för de flesta miljöer. Underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt med minsta möjliga stopptider i produktionen.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför