Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Vi hjälper fordonsindustrin att öka produktiviteten och spara energi med innovativa och pålitliga produkter utan att människors säkerhet försämras. Vi finns med i varje steg i produktionslinjen, från pressverkstaden till karossverkstaden och slutmonteringen, och även i produktionen av komponenter.

Pressverkstad

Hala oljiga plåtpaneler, greppåtkomlighet, tillförlitlighet och hastighet i pressen är faktorer som måste beaktas vid konstruktion av vakuumsystem med sugkoppar och vakuumejektorer. Med våra produkter, framtagna speciellt för fordonsindustrin, flyttas plåtar mellan pressmomenten snabbt och effektivt.

Piabs erbjudande

 • Skräddarsydda sugkoppar: med oöverträffad utformning för hantering av oljig plåt, gjorda för att behålla greppet
 • Effektivitet: våra sugkoppar och vakuumejektorer är avsedda för produktionshastigheten i presslinjer
 • Tillförlitlighet: kraftiga och säkra för hantering av tung last utan ökade arbetsrisker

Karossmontering

I fordonsindustrin har takten i karossmonteringen och säkerheten högsta prioritet. Plåtarna är tunga och oljiga och energieffektiva vakuumgripsystem krävs med speciellt utvecklade friktionssugkoppar för att gripa, lyfta och förflytta komponenter längs monteringslinjen. Våra system är robusta, tillförlitliga och flexibla och erbjuder maximal säkerhet i händelse av strömavbrott.

Piabs erbjudande

 • Skräddarsydda sugkoppar: med oöverträffad utformning för hantering av oljig plåt, gjorda för att behålla greppet
 • Effektivitet: våra sugkoppar och vakuumejektorer är avsedda för produktionshastigheten i presslinjer
 • Tillförlitlighet: kraftiga och säkra för hantering av tung last utan ökade arbetsrisker

Slutmontering

I slutmonteringen (efter lackering) utrustas bilen med tung interiör och exteriör såsom stötfångare, instrumentbräda, däck, vindrutor och även bromsar och AC-system. Våra vakuumprodukter tillsammans med våra robotar lyfter dessa komponenter säkert och effektivt. Tack vare vårt breda urval av sugkoppar hittar du rätt griplösning som inte lämnar märken.

Piabs erbjudande

 • Komponenter utan märken: vårt breda urval av sugkoppar garanterar materialhantering som inte lämnar märken
 • Effektivitet: våra sugkoppar och vakuumejektorer är avsedda för produktionstakten i monteringslinjer
 • Tillförlitlighet: innovativa vakuumsystem och komponenter garanterar säker hantering av ömtåliga, tunga och värdefulla delar utan att det går ut över arbetssäkerheten

Plastformningsverkstäder

Fordon har många stora plastdelar som kräver tillförlitlig hantering både under formtömning och detaljhantering, men även vid rensnings- och tillskärningsprocesser. Ett säkert grepp med både vakuum och mekaniskt är grundläggande för att undvika produktionsskador på högkvalitetskomponenter i plast.

Piabs erbjudande

 • Kvalitet: Robotverktyg som hanterar fordonskomponenterna säkert, i varje cykel
 • Förbättrad produktion: innovativa komponentsystem som möjliggör hantering vid både enkla och komplexa tillskärningsprocesser
 • Tillförlitlighet: robust konstruktion av komponenter och robotverktygssystem

Svetsade plåtkomponenter

Före pressning av fordonspaneler i pressverkstaden svetsas plåtar samman för att optimera fordonens säkerhet och konstruktion. Våra produkter laddar och plockar ur tunga plåtar med hjälp av vår innovativa vakuumgripteknik. Våra sugkoppar håller säkert fast plåtar utan att lämna märken och släpper plåtarna säkert, vilket ger kortare cykeltider och högre produktivitet.

Piabs erbjudande

 • Inga märken: våra sugkoppar är avsedda för att hålla och släppa tunga plåtar utan att lämna märken
 • Ökad produktivitet: våra vakuumsystem och sugkoppar ger korta cykeltider
 • Tillförlitlighet: innovativa vakuumsystem och komponenter garanterar säker hantering av ömtåliga, tunga och värdefulla delar utan att äventyra arbetssäkerheten

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför