Hoppa till innehåll

Framtidssäkert transportsystem för att på ett varsamt men effektivt sätt hantera olika typer av tabletter

Publicerad
piFLOW®t with piGENTLE®

Bakgrund

Piab har under många år arbetat med en OEM i Italien som producerar kapselfyllnadsmaskiner.

Slutkunden finns i USA och hade en ny medicin som har, inne i en kapsel, pulver och en liten tablett av aspirin. De behövde ett automatiskt transportsystem för att lasta pulver och tabletter till  kapselfyllnadsmaskinen. Eftersom Piab är den leverantör som föredras av maskinbyggaren var vi tidigt involverade i projektet. Tack vare den långa relationen med denna OEM visste de att vi hade kunskapen att förmedla produkter och var säkra på att vi kunde lösa problemet.

Kravet hos kunden var att överföra 100 000 tabletter per timme (vikten av varje tablett är 105 mg), avståndet som skulle transporteras var 5 meter och tabletterna fick inte skadas (annars upphör doseringssystemet att fungera).

Lösning

Ett försök gjordes med piFLOW®p och piFLOW®t och det var mycket tydligt att piFLOW®t med piGENTLE® var långt överlägsen någon annan teknik som de hade använt. Vi gjorde också ett försök att transportera med piFLOW®t men utan piGENTLE® och det var en stor skillnad i tillförlitlighet med att lägga till piGENTLE®. Utan piGENTLE® kommer tabletterna att fastna i slangen och om vi ökar matningstrycket skulle hastigheten vara för hög och tabletterna skadas.

Det var en stor skillnad att lägga till piGENTLE® eftersom det skulle kontrollera hastigheten på tabletterna utan skador och det gjorde hela skillnaden. Utan piGENTLE® var det alltför svårt att optimera matningstrycket för korrekt transport.

Resultat

Vi observerade under testerna att piFLOW®t med piGENTLE® gav enastående resultat. OEM skickade utrustningen direkt till slutkunden i USA, eftersom försöken försäkrade att det skulle fungera bra.

När det gäller slutkunden tog det minimalt med tid att sätta upp transportören och få den att gå nominellt som en plug and play-enhet.

Den största vinsten för slutkunden är att de vet att de har ett automatiskt system som uppfyller sina krav, minimerar kassation och ökar produktiviteten i fabriken. De är säkra på att de har köpt en tålig utrustning eftersom de inte skulle behöva finjustera inställningarna i transportören om tabletternas hårdhet förändras. piGENTLE® skulle fortfarande se till att de hade ett optimalt system för tabletten som de producerar.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss