Hoppa till innehåll

Delat transportörsystem perfekt lösning vid kontamineringsproblem

Publicerad
Spices

Bakgrund

Kunden köpte en lutande skruvtransportör som en del av förpackningssystemet till sin kryddhantering. Det tog dock mycket lång tid att rengöra skruvtransportören mellan bytena av kryddor. Man hade också problem med att transportera allergena och icke-allergena kryddor utan att operatören exponerades, och med att undvika kontaminering mellan allergena och icke-allergena ämnen. Kunden behövde en applikation som var lätt att rengöra och som förhindrade kontaminering mellan allergena och icke-allergena produkter. Enligt kunden var det största problemet själva rengöringsprocessen mellan produktbytena, och att man inte lyckades få transportören helt ren. Vår lösning inkluderade andra tekniker, bland annat flexibla skruvtransportörer, rörformade kabeltransportörer och manuell påfyllning.

Lösning

Med stöd från Piab kunde Piab-representanten erbjuda en lösning där kryddorna transporterades via vakuumtransportören piFLOW®f i ett delat system där operatörens exponering för allergena produkter blev minimal, och där rengöringsprocessen underlättades betydligt. Kunden påpekade ett problem med våra filter och hur dessa inte kunde rengöras helt mellan produktbytena. Då föreslog Piab ett delat system som innebar att produkten inte skulle vidröra filtret och att eventuella rester inte följde med i produktflödet.

Resultat

Framgången berodde på att vi kunde tillgodose alla krav som var viktiga för kunden. När vi föreslog ett delat system blev kunden övertygad. Den produkt som transporteras i produktflödet vidrör inte filtret, endast restprodukter hamnar i filtermodulen och kastas ut. Vid produktbyte behöver kunden inte byta filter. Det finns dessutom reservfilter för de olika produkterna, både allergena och icke-allergena. De delar av Piabs vakuumtransportör som behöver rengöras är upphämtningspunkten och den första delningsmodulen, inget annat.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss