Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för alla aktörer inom Piab-koncernen och beskriver hur vi använder personuppgifter som samlas in om dig när du besöker vår webbplats, om du söker en ledig tjänst eller som anställd inom Piab-koncernen.

Vilka uppgifter samlar Piab in om dig?

Vi samlar in uppgifter om dig när du registrerar dig hos oss, utför en beställning av produkter eller tjänster eller uppger leveransuppgifter. Vi samlar även in uppgifter om du frivilligt fyller i kundundersökningar, delger synpunkter eller söker en tjänst. Information om besök på webbplatsen samlas in med hjälp av kakor. Vi kan även samla in kontaktuppgifter och uppgifter om besök på mässor.

I synnerhet samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

a) Namn, kön, mejladress.

b) Dina kontaktuppgifter, registreringsdata, företagsnamn och befattning, arbetsplats inklusive adress, telefonnummer, företagets registreringsnummer och din mejladress.

c) Uppgifter om dina förfrågningar och vilka Piab-produkter som har beställts.

d) Kommunikation
Vi sparar och lagrar din kommunikation med oss via e-post eller andra kanaler. Om du har ett telefonsamtal med oss registrerar vår kundservice dina frågor och klagomål i vår databas. Vi kan också, om vi finner det lämpligt, spela in telefonsamtalet, vilket du i så fall informeras om på förhand

e) Uppgifter som har samlats in under din användning av våra webbplatser och andra eventuella digitala medier.
När du besöker våra webbplatser kan vi registrera din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, vilken webbplats du tidigare har besökt och ditt surfbeteende

f) Uppgifter med koppling till sociala nätverk
Beroende på dina inställningar på sociala nätverk, kan vi motta uppgifter från dina leverantörer av sociala nätverk. Exempelvis om du identifierar dig med ett konto på ett socialt nätverk för att använda våra tjänster, kan vi motta din profil på det sociala nätverket inklusive kontaktuppgifter, intressen och kontakter. För mer information om vilka personuppgifter vi mottar från dina leverantörer av sociala nätverk och hur du kan ändra inställningarna hänvisar vi till din leverantörs webbplats och integritetspolicy

g) Uppgifter som du väljer att lämna ut till oss
Du kan välja att lämna ut uppgifter till oss exempelvis genom att ge oss en kommentar på sociala medier när du fyller i en kundundersökning eller skickar in dina uppgifter för att delta i ett evenemang

Dina personuppgifter används endast för följande syften

Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning, administrera ditt konto och för att meddela dig om andra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi använder också uppgifter som samlas in av webbplatsen för att personanpassa dina återkommande besök på webbplatsen och överför dina personuppgifter till andra företag i vår företagskoncern för att de ska kunna erbjuda dig sina produkter och tjänster. Piab-koncernen utlämnar endast dina personuppgifter för marknadsföringssyften inom Piab-koncernen och till våra distributörer.

För arbetssökande och anställda omfattar information som vi förfogar över din ansökan och dina referenser, ditt anställningsavtal och alla ändringar av det, korrespondens med eller om dig, exempelvis boendeförhållanden, uppgifter som behövs för löneutbetalningslista, förmåner och kostnader; kontaktuppgifter och kontaktuppgifter för nödsituation; registrerad ledighet, sjukdom och annan frånvaro; uppgifter som behövs för jämställdhetspolicy; och registrerade uppgifter som gäller dina arbetserfarenheter, registrerade uppgifter om utbildningar eller prestationsutvärderingar och, om tillämpligt, disciplinära åtgärder och klagomål.

I synnerhet kan behandlingen också utföras för följande syften:

a) Utföra nödvändiga kommersiella och administrativa procedurer för användare av webbplatsen och våra kunder.

b) Kontakta dig för avtalsförhandlingar och för att behandla dina förfrågningar.

c) I fall av träffande av avtal eller accepterande av anbud används uppgifterna för att behandla motsvarande tjänster, beställningar, mottagnings- och leveranssedlar, osv. Med hänsyn till detta kan dina uppgifter utlämnas till externa leverantörer och, om nödvändigt, utlämnar vi dina betalningsuppgifter till relevant bank.

d) Skicka kommersiell reklam via e-post, sociala nätverk eller andra elektroniska eller fysiska kanaler, i fall då du uttryckligen har medgivit att motta sådana kommersiella utskick elektroniskt. Om du är kund hos Piab kan vi skicka kommersiell information med koppling till de erbjudanden du har efterfrågat eller beställt till dig.

e) Kontakta dig för att svara på dina förfrågningar och behandla dina klagomål.

f) Kontakta dig för att få din åsikt om levererad tjänst eller kvaliteten på levererade erbjudanden.

g) Data behandlas på liknande sätt under ditt besök för vårt tillhandahållande av innehåll på webbplatsen, liksom expediering av användares förfrågningar på webbplatsen, underhåll av statistik över besök (IP-adresser, webbläsaruppgifter, land, besökta sidor osv.) för att underlätta vår utveckling och förbättring av tjänster och produkter, optimera vårt erbjudande, tillhandahålla effektivare kundtjänst och förbättra utformning och innehåll av våra webbplatser.

h) Uppgifter från kunder och leverantörer behandlas inom bindande avtal med företaget i enlighet med administrativa, skatterättsliga, bokföringsmässiga och anställningsmässiga skyldigheter som måste följas enligt gällande lag.

i) Uppgifter som du delger oss genom vårt interaktiva chatt-verktyg (Chatt-robot) används för att hantera dina förfrågningar. Med ditt uttryckliga medgivande inkluderas de även i en databas för segmentering och uppsättning av profiler enligt dina intressen och för att vi därefter ska kunna gå vidare med aktiviteter eller kommersiella meddelanden, men också för att förbättra våra lösningar och erbjudanden.

j) Invändning eller återkallande. Du kan när som helst invända mot eller återkalla ditt medgivande av mottagande av marknadskommunikation genom att följa anvisningarna i aktuell marknadskommunikation eller genom att kontakta oss via e-post till privacyofficer@piab.com

k) Vid ifyllande av formulären som tillhandahålls på vår webbplats eller i andra verktyg måste vissa personuppgifter uppges, vilka behandlas för det syfte som de har begärts för.

l) Personuppgifter om våra anställda används för fullgörande av våra skyldigheter angående anställning och kontrakt.

I enlighet med gällande lag om elektronisk handel och kommunikation informerar vi om att Piab inte utför några SPAM-aktiviteter, och därför inte skickar några kommersiella meddelanden via e-post om det inte stöds av nödvändig legitimitet. Du har i varje situation möjlighet att återkalla ditt medgivande av att motta meddelanden från oss.

Vi behandlar inte dina personuppgifter för något annat syfte än de som beskrivs, med undantag för skyldigheter enligt lag och regulatoriska krav.

Du kommer inte att bli föremål för beslut baserade på automatiserad behandling som påverkar dina uppgifter.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt medgivande för syftena som beskrivs ovan och som efterfrågas när du begär informationen, eller genom att bocka för motsvarande ruta när dina uppgifter samlas in på något av våra formulär för insamling av personuppgifter.

Om det finns en avtalsrelation mellan användaren, kunden, leverantören eller en anställd och företaget är den rättsliga grunden de kontraktsbundna skyldigheter som har avtalats och, i lämpliga fall, fullgörandet av motsvarande skyldigheter enligt lag.

Om du inte delger oss dina personuppgifter eller om du inte accepterar denna integritetspolicy, utför inte Piab någon behandling av dina personuppgifter men det kan betyda att information om företagets tjänster inte kan tas emot eller, i relevanta fall att avtalsbundna skyldigheter mellan dig eller ditt företag och Piab inte kan fullgöras.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som du lämnar kommer att behållas så länge det är nödvändigt för att hantera information som du efterfrågar från oss, och även för att hantera de tjänster som du efterfrågar från oss eller för fullgörande av avtal som har upprättats mellan Piab och externa parter. Om vi skulle ha dina personuppgifter i vår databas för utskick av kommersiella meddelanden, behålls de så länge behandlingen är legitim enligt nödvändig laglig grund. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst för att slippa ta emot kommersiella utskick.

När uppgifterna har uppfyllt behoven som insamlingen baserades på kommer vi att radera dem. Vi behåller dock inte dina uppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Det kan på samma sätt vara nödvändigt att behålla uppgifterna under den tid som krävs för förskrivande av de lagliga skyldigheter som har skapats.

Vi lagrar normalt avtal med affärspartner (kunder, distributörer eller andra avtalsparter) i tio år eller tills motparten begär radering av uppgifterna.

Uppgifter som du delger oss för att påbörja en urvalsprocess behålls i maximalt ett år. Följaktligen kommer uppgifterna att raderas och vi behåller ingen kopia om du inte har börjat arbeta på Piab eller inte ingår i en urvalsprocess.

Personuppgifter om våra anställda behålls under den tid de är anställda hos Piab och därefter under en tid som föreskrivs av lag.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Endast behöriga anställa inom Piab och dess distributörer har tillgång till personuppgifterna. Behörig IT-personal kan utfärda och granska utrustning, system och nätverkstrafik i säkerhets-, efterlevnads- och underhållssyften. För arbetssökande och anställda har HR och behöriga chefer tillgång till och kan behandla personuppgifterna.

Kategorierna av mottagare som dina personuppgifter kan utlämnas till är följande:

a) utsedda externa behandlare, till exempel IT-leverantörer, konsulter, rådgivare och andra företag som erbjuder hjälptjänster

b) leverantörer av sociala medier, reklambyråer och leverantörer av tjänster för att upptäcka bedrägerier

c) aktörer och offentliga myndigheter, exklusivt för syftet att uppfylla motsvarande skyldigheter enligt lag

d) andra leverantörer från vilka, om lämpligt, dina personuppgifter kan överföras, exempelvis banker, försäkringsbolag, transporttjänstleverantörer bland andra

Uppgifter som du tillhandahåller kan införlivas i vår databas som är integrerad i Piab-koncernens informationssystem, vars ägarbolag är Piab AB baserat i Sverige. Data kan därför bli kända av de andra företagen i koncernen där det är lämpligt av operativa orsaker.

Externa ovan nämnda parter har i varje fall på förhand undertecknat ett motsvarande databehandlingsavtal efter våra instruktioner i enlighet med gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter, är föremål för skydd av yrkeshemligheter eller fungerar i enlighet med en skyldighet enligt lag.

Uppgifter som du delger oss via webbplatsen eller ansökan kommer att lagras på Piabs servrar.

Hur du verkställer dina rättigheter som registrerad person

Om du vill verkställa dina rättigheter enligt GDPR kan du skicka oss ett mejl till adressen privacyofficer@piab.com med uppgift i ämnesfältet om vilken rättighet du vill verkställa och med en bifogad kopia av din nationella identitetshandling eller pass.

De rättigheter som du enligt gällande förordning kan verkställa är:

Rätt till åtkomst

Du har rätt till information från Piab om huruvida dina personuppgifter behandlas och i den händelse detta bekräftas att Piab ger dig tillgång till följande information:

 • Syften med behandlingen.
 • Vilka uppgifter det gäller.
 • Tid eller kriterier för bevarande av uppgifterna.

Rätt till korrigering

Du har rätt att begära att Piab korrigerar dina uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga, genom en ytterligare tilläggsdeklaration.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Piab raderar dina uppgifter om:

 • Behandlingen är olaglig
 • Du har återkallat ditt medgivande
 • De behövs inte längre för de syften de har samlats in eller behandlats
 • Du har verkställt en rättighet om invändning eller om andra legitima skäl för behandlingen saknas
 • Uppgifterna måste raderas för efterlevnad av Piabs skyldigheter enligt lag

Du har inte rätt att begära att Piab raderar dina uppgifter om behandlingen är nödvändig:

 • För att verkställa rätten till uttrycksfrihet och information
 • För att Piab ska kunna efterleva lagen
 • För formulering, verkställande eller försvar av anspråk
 • För offentliga intressen baserat på gällande lag för folkhälsan eller för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att Piab överför dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller till dig själv i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format om behandlingen utförs med automatiserade hjälpmedel och baseras på:

 • Ett medgivande för specifika syften.
 • Verkställandet av ett avtal eller kommunikation inför ett avtal med dig.

Rätten till dataportabilitet gäller inte om:

 • Överföring är tekniskt omöjlig
 • Överföring kan påverka tredje parters rättigheter och friheter negativt
 • Behandlingen har ett syfte av offentligt intresse baserat på gällande lag

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

 • personuppgifternas riktighet har bestridits av dig under en period då Piab har kunnat verifiera personuppgifternas riktighet;
 • behandlingen är olaglig och du invänder mot borttagning av personuppgifterna och begär istället begränsning av dess användning;
 • Piab behöver inte längre personuppgifterna för syftena för behandling men de krävs av den registrerade personen för etablering, verkställande eller försvar av rättsliga anspråk;
 • du har invänt mot behandling i väntan på verifiering av huruvida personuppgiftsansvarigs legitima grund åsidosätter den registrerade personens

Piab kan fortsätta att behandla dina uppgifter så länge det legitima intresset överträffar dina intressen, friheter och rättigheter.

Piab måste informera dig om din rätt att invända eller begränsa behandlingen av dina data explicit, tydligt och separat från annan information, vid tidpunkten för den första kommunikationen.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att Piab upphör med behandling av dina personuppgifter om de behandlas med följande syften:

 • direktmarknadsföring
 • vetenskaplig/historisk forskning och statistisk
 • Piabs legitima intresse

Om du invänder mot direkt marknadsföring kommer Piab att sluta använda dina personuppgifter och tillmötesgå din begäran.

Piab kan fortsätta att behandla dina uppgifter så länge det legitima intresset överträffar dina intressen, friheter och rättigheter.

Piab måste informera dig om din rätt att invända eller begränsa behandlingen av dina data explicit, tydligt och separat från annan information, vid tidpunkten för den första kommunikationen.

Rätt att inte bli föremål för profilering

Du har rätt att inte bli föremål för profilering i syfte att fatta individuella beslut baserade på automatiserad databehandling och som syftar till att bedöma, analysera eller förutse följande personliga aspekter:

a) Arbetsprestation
b) Ekonomisk situation
c) Hälsa
d) Personliga preferenser eller intressen
e) Tillförlitlighet
f) Beteende
g) Personens plats eller förflyttning

När profilering enbart baseras på automatiserad behandling har du rätt att få information om att det beslut som kan fattas sannolikt kommer att ge rättsverkningar som väsentligt påverkar dig.

Du har rätt att få mänskligt ingripande från Piab, att uttrycka din åsikt och att överklaga beslutet, om behandlingen har godkänts av:

 • Ditt uttryckliga medgivande
 • Ett avtal mellan Piab och dig eller ditt företag

Det skall inte gälla rätten att inte bli föremål för profilering om det beslut som kan fattas till följd av profilering har godkänts av: 

 • ditt uttryckliga medgivande
 • ett avtal mellan Piab och dig eller ditt företag
 • behandling baserad på gällande lag.

Hur använder vi uppgifterna om dig?

Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning, administrera ditt konto och för att meddela dig om andra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vi använder också uppgifter som samlas in av webbplatsen för att personanpassa dina återkommande besök på webbplatsen och överför dina personuppgifter till andra företag i vår företagskoncern för att de ska kunna erbjuda dig sina produkter och tjänster. Piab-koncernen utlämnar endast dina personuppgifter för marknadsföringssyften inom Piab-koncernen och till våra distributörer.

För arbetssökande och anställda inkluderar uppgifter som vi förfogar över:

 • ditt ansökningsformulär och referenser
 • ditt anställningsavtal och tillägg till det
 • korrespondens med eller om dig, till exempel meddelande till dig om lönehöjning eller, på din begäran, ett meddelande till din bank som bekräftar din lön
 • uppgifter som behövs för löneutbetalningslista, förmåner och utgifter
 • kontaktuppgifter och kontaktuppgifter vid nödsituation
 • uppgifter om semester, sjukdom och annan frånvaro; uppgifter som behövs för övervakning av jämställdhetspolicy
 • uppgifter med koppling till din arbetserfarenhet, till exempel utbildningsintyg, bedömningar, andra prestationsmått och, om lämpligt, disciplinära och klagomålsåtgärder.

Överföring av personuppgifter till andra länder

I vissa situationer kan Piab och/eller dess dotterbolag överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa situationer vidtar Piab och/eller dess dotterbolag nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande krav, exempelvis genom att kräva av den mottagande parten att dina uppgifter skyddas i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Speciellt kunders (företagsförhållanden) data samlas in och lagras i det centrala IT-systemet Salesforce. Databasen är placerad i USA (Dallas och Phoenix). För anställda har vi skyddsåtgärder införda, inklusive en IT-säkerhetspolicy och en lagringsinstruktion för HR-dokument för att säkra hanteringen av dina uppgifter.

Marknadsföring

Vi vill skicka information till dig om produkter och tjänster från oss och andra företag i koncernen som kan vara av intresse för dig baserat på legitima intressen. Om du inte vill motta marknadsföringsinformation eller -material kan du när som helst neka till det. Du har rätt att när som helst stoppa oss från att kontakta dig för marknadsföringssyften eller delge dina uppgifter till andra medarbetare i Piab-koncernen. Om du inte längre vill bli kontaktad för marknadsföringssyften ber vi dig kontakta privacyofficer@piab.com.

All kommunikation som skickas kommer att införlivas i Piabs informationssystem.

Om du lämnar dina personuppgifter till oss och accepterar denna integritetspolicy, medger användaren uttryckligen att Företaget utför följande aktiviteter och/eller åtgärder, med undantag för om användaren begär annorlunda:

a) Utskick av kommersiella och/eller marknadsföringsmeddelanden som svar på din förfrågan om information via den kanal du har angivit för oss.

b) Utskick av information, inklusive kommersiell information om nyheter, evenemang, mässor osv. och all information som är knuten till våra aktiviteter och produkter eller tjänster som har beställts av våra kunder.

Användaren informeras om att kanalerna som används av Företaget för att meddela kunder och andra påverkade är företagstelefon, mobiltelefoner och företagets eller kundtjänstens e-post som anges på vår webbplats.

Om du lämnar in personlig information via ett annat kommunikationsmedel än de som anges på denna webbplats eller, på något annat sätt som tillhandahålls av företaget, kommer det att vara befriat från ansvar i förhållande till de säkerhetsåtgärder som tillhandahålls av det aktuella medlet.

Återkoppling

Vi accepterar endast den meritförteckning (CV) som du skickar till oss via sektionen ”Jobba hos oss” på vår webbplats. Vi informerar en användare som skickar sitt CV till Piab om att tillhandahållna uppgifter kommer att behandlas för hans/hennes deltagande i eventuella urvalsprocesser och att utföra en analys av sökandens profil med syfte att välja den bästa kandidaten för den vakanta tjänsten i Företaget. Vi informerar dig om att vi endast accepterar ditt CV om du skickar in det till oss elektroniskt, och även att dokument som sänds eller levereras på papper inte accepteras. Om någon uppgift har förändrats, vänligen informera oss skriftligen så snart som möjligt för att vi ska kunna hålla dina uppgifter uppdaterade.

Vi informerar dig om att ditt CV och uppgifter som det innehåller kommer att behållas i högst två (2) år (eller längre om vi enligt lag är skyldiga att göra det) varefter uppgifterna raderas med garanti om fullständigt konfidentiell hantering både i behandling och efterföljande förstörande. I denna mening, efter den tidigare nämnda perioden, och om du vill fortsätta att delta i Piabs urvalsprocess, ber vi dig skicka oss ditt CV igen.

Om det skulle vara så att du anställs av Piab, behålls ditt CV och övriga anställningsdokument så länge ditt anställningskontrakt med företaget gäller.

Tillgång till och rättning av dina uppgifter

Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter om dig som vi förfogar över. Om du vill ha en kopia av vissa av eller alla dina personuppgifter kan du skicka ett mejl eller brev till oss på adresserna nedan. För din säkerhet och integritet måste vi försäkra oss om vem som frågar och vart uppgifterna ska skickas, genom att be om inloggningsuppgifter. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är sanna och uppdaterade. Du kan be oss att rätta eller ta bort uppgifter som du anser är felaktiga. Du har rätt att när som helst begära att få alla dina uppgifter raderade från våra register. För att begära att vi ska radera alla dina uppgifter kan du kontakta privacyofficer@piab.com.

Kakor

Om du besöker vår webbplats kan vi placera ”kakor” (cookies) på din dator. En kaka är en liten textfil eller datasträng som en webbplats som du besöker kan placera eller lagra på din dator. Kakor innehåller i sig inga personidentifierande uppgifter. När du delger sådana personidentifierande uppgifter till oss (exempelvis genom att registrera dig för en internetbaserad tjänst eller uppger ett lösenord) kan dock sådan information länkas till data i kakan. Vi använder två typer av kakor. Den ena typen är en fil som sparas under en längre tid på din dator och kan finnas kvar där när datorn stängs av. En sådan kaka kan användas till exempel för att visa en besökare vilken information på webbplatsen som har ändrats sedan det senaste besöket. Den andra typen av kakor kallas ”sessionskakor” (session cookies). Under ditt besök på en webbplats lagras sessionskakor tillfälligt på din dator. Detta görs exempelvis för att spåra vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionskakor lagras inte under längre tid på din dator utan tas bort när du stänger webbläsaren.

Vi kan anlita externa parter för insamling eller behandling av information som samlas in med kakor.

Vi kan använda kakor av flera skäl, exempelvis:

 • för att sammanställa anonym statistik beträffande mönster och trender för webbplatsens användning;
 • för att analysera försäljningsdata;
 • för att genomföra marknadsundersökningar;
 • för att anpassa webbplatsens innehåll eller funktioner för användarna;
 • som hjälpmedel för att spåra användares besök av internetbaserade tjänster;
 • för att användare med lösenord ska kunna återkomma till vissa webbsidor utan att ange tidigare angivna uppgifter.

Dina val beträffande kakor

 • Inga kakor kommer att placeras på din enhet utan ditt medgivande
 • Om du vill radera kakor eller ställa in din webbläsare för radering eller avvisande av kakor kan du besöka hjälpsidorna i din webbläsare
 • Observera att du, om du raderar eller avvisar acceptans av kakor, eventuellt inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder, lagra dina preferenser eller visa vissa sidor korrekt.

Andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser Denna integritetspolicy gäller endast för Piab-koncernens webbplatser. När du följer länkar till andra webbplatser bör du läsa integritetspolicyn från respektive utgivare.

Piab avsäger sig allt ansvar för externa parters användning av dina personuppgifter. Du använder dessa webbplatser på egen risk.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi reviderar vår integritetspolicy ständigt och redovisar eventuella ändringar på denna webbplats. Denna integritetspolicy ändrades senast den 2 februari 2022.

Hur kontaktar man oss?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår integritetspolicy eller uppgifter om dig som vi förfogar över inom Piab Group:

Skicka ett mejl till privacyofficer@piab.com

eller

Piab AB
Privacy officer
Box 4501
SE-183 04 Täby
SVERIGE
Telefon: +46 8 630 25 00

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.