Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy omfattar alla juridiska enheter inom Piab-koncernen och beskriver hur vi använder den information vi samlar in om dig när du använder vår webbplats.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig hos oss, beställer produkter eller tjänster eller lämnar leveransuppgifter. Vi samlar också in information när du frivilligt svarar på kundundersökningar, lämnar synpunkter eller ansöker om ett jobb. Information om webbplatsanvändningen samlas in med hjälp av cookies. Vi kan också samla in kontaktuppgifter vid mässbesök.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Normalt lagrar vi affärskontakter (kunder, distributörer eller andra kontaktpersoner) i tio år efter senaste kontakt, eller tills personen väljer att få sina uppgifter borttagna.
För arbetssökande och anställda lagras personuppgifterna för en
period på två år (svensk diskrimineringsakt) eller under vissa omständigheter 7 år
(bokföring) efter senaste transaktion.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Endast auktoriserade Piab-anställda och distributörer har tillgång till personuppgifter. Auktoriserad IT-personal får granska och övervaka utrustning, system och
nätverkstrafik för säkerhet, efterlevnad och underhåll.
För arbetssökande och anställda gäller att HR och auktoriserad chef har tillgång till och kan
behandla personuppgifter.

Hur använder vi informationen om dig?

Vi använder information om dig för att bearbeta din beställning, hantera ditt konto och skicka e-post till dig med information om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi använder också information om dig som samlats in från webbplatsen för att anpassa dina återkommande besök på vår webbplats och vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag i koncernen så att de kan erbjuda dig sina produkter och tjänster. Piab-koncernen delar endast dina personuppgifter för marknadsföringsändamål inom Piab-koncernen och med våra distributörer.

För arbetssökande och anställda innehåller informationen vi har din anställningsansökan
formulär och referenser, ditt anställningsavtal och eventuella ändringar av det;
korrespondens med eller om dig, till exempel brev till dig om löneökning
eller, på din begäran, ett brev till ditt bolån som bekräftar din lön;
information som behövs för lönesättning, förmåner och utgifter; kontakt och
nödkontaktsdetaljer; register över semester, sjukdom och annan frånvaro;
nödvändig information för övervakningspolitik för lika möjligheter; och register som 
relaterar till din karriärhistoria, till exempel utbildningar, utvärderingar, andra
prestationsåtgärder och, i förekommande fall, disciplin- och klagomålsuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

I vissa situationer kan Piab överföra personuppgifter till länder utanför
EU / EES. Vid dessa tillfällen kommer Piab att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda
dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga krav, exempelvis genom att avkräva att den mottagande parten skyddar dina personuppgifter i enlighet med
tillämplig dataskyddsförordning.
Specifikt samlas och lagras kunddata (B2B) i det centrala IT-systemet
Salesforce. Databasen ligger i USA (Dallas och Phoenix).
För anställda finns upprättade skyddsåtgärder, inklusive en IT-säkerhetspolicy och instruktioner för lagring av HR-poster, för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter.

Marknadsföring

Vi vill gärna skicka information om produkter och tjänster från våra och andra bolag i koncernen som kan vara av intresse för dig, baserat på legitimt intresse. Om du inte vill få marknadsföringsinformation eller -material kan du välja bort detta när du vill. Du har rätt att när som helst stoppa oss från att kontakta dig för marknadsföringsändamål eller från att dela dina personuppgifter med andra bolag i Piab-koncernen. Om du inte längre vill kontaktas för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta markcom@piab.com.

Tillgång till och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av delar eller alla dina personuppgifter, vänligen mejla eller skriv till oss på adressen nedan. För din säkerhet och av sekretesskäl måste vi säkerställa vem som frågar och vart informationen ska skickas genom att få din identitet bekräftad. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort information som du anser är felaktig.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi placera "cookies" på din dator. En cookie är en liten textfil eller en datasträng som webbplatsen du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva personligt identifierbar information. Men om du tillhandahåller oss sådan personligt identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internettjänst eller ett lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information kopplas till de data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre period på din dator, och den kan bli kvar på datorn även när du stänger av den. En sådan cookie kan till exempel användas för att berätta för en besökare vilken information på webbplatsen som har uppdaterats sedan hans eller hennes senaste besök. Den andra typen av cookie kallas "sessionscookie". Medan du besöker en webbplats lagras sessionscookies tillfälligt i datorns minne. Det sker för att till exempel hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på datorn eftersom de försvinner när du stänger webbläsaren. Vi kan använda tredje part för att hjälpa oss att samla in eller bearbeta information som erhållits via cookies.

Vi kan använda cookies av flera anledningar, till exempel för att:

  • sammanställa anonym statistik över surfmönster och -trender
  • analysera försäljningsdata
  • göra marknadsundersökningar
  • anpassa webbplatsens innehåll eller funktioner efter användaren
  • underlätta eller spåra besök på webbplatsen för vissa internetbaserade tjänster
  • möjliggöra för användare med lösenord att gå tillbaka till vissa webbsidor utan att behöva logga in på nytt.

Andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller endast Piab-koncernens webbplats. När du följer länkar till andra webbplatser bör du läsa deras integritetspolicy.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi ser över vår integritetspolicy regelbundet och lägger in eventuella uppdateringar på den här webbsidan. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 13 maj 2019.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy eller om informationen vi har om dig inom Piab-koncernen: privacyofficer@piab.com.

Eller

Piab AB
Privacy Officer
Box 4501
183 04 Täby
Sverige
Telefon: +46 8 630 25 00

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss