Hoppa till innehåll

piSAFE-lansering – hela programmet nu tillgängligt för beställning

Publicerad
piSAFE

Piabs nya piSAFE®-program ger nya fördelar i applikationer där säkerhet, flexibilitet, hastighet och prestation är viktigt.

Produkterna i vårt piSAFE®-program är särskilt utvecklade som konfigurerbara produkter med låg vikt och kan anpassas efter behov. Med oförändrad prestanda och position på marknaden är Piabs patenterade COAX®-teknik med flexibel konstruktion och enkelt underhåll ett perfekt val för komplexa robotapplikationer och ergonomisk materialhantering när säkerheten är särskilt viktig. Oavsett om du vill ha ett centraliserat eller decentraliserat gripdonssystem, gränssnitt mot vanliga (industristandard) EOAT-system eller fristående montering, ger piSAFE®-programmet en lösning med hög vakuumsäkerhet, hög prestanda, speciellt utformat för dig.

Piabs piSAFE®-program har nu utökats med piSAFE® vakuumsäkerhetsventil och piSAFE® vakuumsäkerhetsventil mini för centraliserade system, vilket gör piSAFE®-programmet komplett. piSAFE® vakuumsäkerhetsventil och piSAFE vakuumsäkerhetsventil mini finns att beställa från den 8 juni.

Huvudfördelarna med piSAFE®-programmet:

  • Vakuumsäkerhetsbackventil (backventil) som håller vakuum i tätade tillämpningar i händelse av system- eller strömavbrott.
  • Kan ersätta dyrare säkerhetsarrangemang för mekanik eller vakuumbehållare i robotverktyg eller ergonomiska hjälpmedel.
  • Lämplig för ergonomiska lyfthjälpmedel, manipulatorer och kranar som måste uppfylla lyftdonsnormerna (DIN/SS) –EN 13155 och ASME Standard B30.20
  • Ljudnivån så väl som klimatavtrycket minskar genom energibesparande funktioner. Luftförbrukningen minskas med upp till 98 % per cykel
  • Lätta material sänker vikten för EOAT, minskar slitaget på robotmotorer och drivenheter och ger möjlighet till högre hastighet/acceleration eller en mindre robot till lägre kostnad

De viktigaste fördelarna med piSAFE®:

  • Konfigurerbart system med COAX® vakuumejektor och integrerade styrfunktioner för släppning som sparar energi
  • Vakuumdetekteringsport för enkel installation av driftklar-brytare
  • Konfigurerbar med olika släppfunktioner för maximal släpphastighet och släppning utan luftförbrukning.
  • Den moduluppbyggda konstruktionen ger fler alternativ för enkelt underhåll, snabbkopplingar och kan konfigureras för olika applikationer.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss