Hoppa till innehåll

Piabs vakuumteknik för enkel separation av labbprover

Publicerad
Piab's LabVac vacuum pump for sample separation

Separation av labbprover är en vanlig uppgift vid närmare studier på kemiska laboratorier. Piab Lab Vac vakuumpumpar ger en tillförlitlig energi-, och kostnadseffektiv process med ett vanligt tryckluftssystem.

Beträffande separation är roterande förångning, vakuumfiltrering, utsugning av gas och geltorkning vanliga metoder för beredning av elektrofores, för isolering av syntesprodukter i en reaktion från flytande lösningsmedium eller gaser. Vakuumteknik spelar en viktig roll i alla dessa metoder.

Vattenaspiration är en enkel metod med lågt förhållande mellan kostnader för installation och drift, men vakuumkvaliteten är en betydande nackdel. Det är inte heller hållbart att använda vatten som resurs för att producera vakuum när man på många anläggningar står inför torrperioder med få regnfall, då det kan ha en allvarlig inverkan på vattenförsörjningen. Detta faktum kan dessutom öka driftkostnaderna eftersom kostnaderna för kommunalt vatten ökar.

Valet står därför normalt mellan ett centralt vakuumsystem eller en tryckluftsdriven lösning med portabla vakuumpumpar, exempelvis Piab Lab Vac flerstegsejektorer.

Ett centralt vakuumsystem kan redan finnas installerat på ett laboratorium. Vakuumkvaliteten beror på antalet användare som begränsar hur många filtreringar som kan anslutas samtidigt. Om ytterligare ett system installeras krävs ett speciellt utrymme för pumpen med tillräcklig kylkapacitet för avledning av värmen som systemet genererar. Driftskostnaderna är marginellt lägre än för vattenaspiration men risken är hög för stora reparationskostnader genom ineffektiva lösningsmediumfällor, vilket kan minska pumpens livslängd samt frekventa pumpoljebyten på grund lösningsmedelskontaminering. 

En tryckluftsdriven lösning med Piabs Lab Vac-pumpar ger en liknande eller upp till 25 procent lägre installationskostnad än centralt vakuum, beroende på hur pumparna används, och är det mest ekonomiska alternativet. Detta beror delvis på att driftkostnaden är nästan 80 procent lägre medan underhållskostnaderna är försumbara på detta system utan rörliga delar. Jämfört med vanliga elektriska vakuumpumpar som används i centrala vakuumsystem klassas Piab Lab Vac som underhållsfria, eftersom inga oljebyten krävs, inga elmotorer slits ut och måste bytas och de genererar dessutom ingen värme under drift.

Ett tryckluftssystem med tillräcklig kapacitet är nödvändigt för drift av det valda antalet pumpar. Lab Vac ejektorer är helt portabla och kan därför lätt placeras där de behövs utan vakuumförlust, även om längre slangar krävs för inkoppling till det centrala tryckluftssystemet. De ger en jämn vakuumnivå vid användningspunkten på alla platser, vilket betyder hög vakuumkvalitet. Piab Lab Vac är därmed den mest tillförlitliga vakuumkällan, och garanterar repeterbarhet och jämförbara resultat. Det är viktigt eftersom proverna som utvinns genom roterande förångning eller vakuumfiltrering normalt utgör grund för ytterligare tester vars tillförlitlighet är beroende av basmaterialets kvalitet och renhet.

Piab Lab Vac flerstegsejektorer kännetecknas av högt vakuumflöde och hög vakuumnivå. Detta är viktigt vid roterande förångning av lösningsmedium med hög kokpunkt, t.ex. vatten, och vid geltorkning, en annan vanlig tillämpning för Piab Lab Vac vakuumpumpar. Här krävs ganska höga flöden eftersom läckaget kan vara stort vid geltorkning, som exempelvis används inom elektrofores för att separera och fastställa DNA-fragment eller -proteiner eller för lagring av dessa material för senare användning.

I båda applikationerna är vakuumreglering fördelaktigt. Vid roterande förångning kan det användas för att undvika att proverna stöts, vilket ger jämn förångningstakt. Vid geltorkning kan optimalt tryck ställas in för att gelerna inte ska gå sönder. Detta kan ordnas genom att utrusta Piab Lab Vac vakuumpump med en Vacustat-backventil. Det gör inte bara att man kan ställa in och finjustera vakuumnivån till exakt rätt nivå, utan ger även repeterbar drift, i motsats till traditionella vakuumkällor som elpumpar eller vattenejektorer som måste drivas kontinuerligt. När rätt vakuumnivå har uppnåtts reglerar Vacustat pumparna så att de endast underhåller inställd vakuumnivå och därmed minimeras energiförbrukningen.

Eftersom labbutrustning ofta utsätts för en krävande miljö är den kemiska beständigheten en viktig faktor. Piab Lab Vac vakuumpumpar är tillverkade helt av PPS med tätningar av EPDM, Viton eller KalRez® beroende på hur starka lösningmedier som används.

Jämfört med vattenejektorer och elektriska pumpar är flerstegsvakuumejektorer är mycket användarvänliga eftersom de inte avger något konstant ljud från en mängd rörliga delar. Detta tillåter enkel och kontinuerlig provextrahering över en lång tidsperiod.

Piab Lab Vac är en väldigt liten och portabel vakuumenhet speciellt utformad för moderna laboratorier. Den kan monteras nära användningspunkten, vilket frigör utrymme vid bänk och gång och ger forskaren mer arbetsutrymme. Den eliminerar samtidigt linjeförluster och ökar tillförlitligheten i alla typer av labbprovsseparationer, oavsett om det sker via roterande förångning, vakuumfiltrering, utsugning av gas eller geltorkning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.