Hoppa till innehåll

Piabs framtidssäkrade lösningar är ett SMART och tryggt val

Publicerad
piCOMPACT®23 SMART

Optokopplare i Piabs vakuumejektor piCOMPACT®23 SMART ger extra säker drift.

Täby, Sverige – Säkerheten är högprioriterad i den senaste generationen av Piabs populära vakuumgenerator piCOMPACT®23. Nya piCOMPACT®23 SMART är utrustad med optokopplare och erbjuder överlägsna säkerhetsfunktioner i vakuumsystem som används för automatisk hantering av tunga och/eller dyra föremål. Bilindustrin är ett exempel på en bransch där stora och otympliga metalldelar ofta hanteras, och där man inte vill tumma på säkerheten för operatörer eller delar.

Optokopplarna som ingår i vakuumplattformen piCOMPACT®23 SMART skapar en isolerad barriär mellan ställdon och sensorledningar, vilket tillför en extra säkerhetsnivå genom att ytterligare begränsa risken för oavsiktlig skador på utrustning och personal. Genom att optokopplarna separerar sensorledningarna från ställdon för ventiler eller andra rörliga delar säkerställs att felaktiga anslutningar eller oavsiktliga strömavbrott inte kan leda till farliga situationer, till exempel ventiler som öppnas oväntat, cylindrar som rör sig när de är inte ska, eller robotarmar som svänger åt fel håll.

I situationer där strömförsörjningen till en enhet i systemet oavsiktligt bryts, korsluts eller kanske ansluts felaktigt i samband med underhållsarbete, kommer detta inte att leda till problem som riskerar att sprida sig vidare i resten av systemet. Optokopplarna i Piabs senaste allt-i-ett vakuumejektor är ett smart sätt att begränsa sådana problem och förhindra att de utvecklas till kritiska situationer.

Dessutom är alla höljen och elektriska kapslingar IP65-klassade, vilket gör piCOMPACT®23 SMART till ett mycket robust, tillförlitligt och användarsäkert vakuumsystem. Det är designat för att operatörer ska kunna känna sig trygga även i mycket tuffa industrimiljöer.

Dessa säkerhetsåtgärder är bara några exempel på flera nya intelligenta och användarvänliga funktioner som är standard i Piabs piCOMPACT®23 SMART. Den är förberedd för framtidens smarta fabriker och har utrustats med en ny gyrobaserad displayfunktion som förenklar avläsningar, minskar mängden fel och ökar produktiviteten. Den nya smarta generationen av vakuumgeneratorer kan utnyttja alla fördelar med den informationstäta och uppkopplade framtiden med Industri 4.0.

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss