Hoppa till innehåll

Kenos® Reverse Valves-program utökas med modeller för direktmontering och fem anslutningsmodeller

Publicerad
Kenos® KRV Reverse valves

Den omvända KRV-ventilen kontrollerar luftflödet och används normalt i externa vakuumgeneratorsystem. Ventilen kan även inkluderas i kit för sidokanalfläktar för de flesta Kenos®-lösningar för att kunna skapa vakuum med högre flödeshastighet. Dess kontrollfunktionspositioner inklusive sugning, friblåsflöde och neutralläge tillåter kontroll av produkthanteringscykler som motsvarar kundernas behov.

De direktmonterade KRV-ventilmodellerna monteras direkt på KVG120-gripdonet och kommer att kontrollera luftflödet som skapas av en extern vakuumpump. Dessa ventiler kan även användas för att ansluta flera serie- eller parallellkopplade gripdon, vilket tillåter inaktivering och återaktivering av gripdon i specifika cykler.

Vid integrering i kit för sidokanalfläktar kontrolleras luftflödet på tre olika sätt: sugning med intagsluft som leds ut via ljuddämparen, friblåsning för snabb lossning och en neutral position som inte involverar gripdonet.

KRV-ventilerna är robusta och tillförlitliga och finns tillgängliga i modeller för direktmontering eller med tre eller fem gängade kopplingar, som alla är tillverkade av anodiserat aluminium med POM-C tätningselement.

Nyckelfunktioner som ger mervärde:

  • Lågt underhåll tack vare att det inte finns några interna komponenter som kan rotera eller glida ur läge, vilket minskar driftstoppen och ökar produktiviteten.
  • Tillbehör, så som ljuddämpare och filter hjälper till att uppfylla kundens behov och skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö.
  • När fläkten inte används för att generera vakuum är den alltid öppen mot atmosfären, vilket ökar dess livslängd och leder till minskade underhållskostnader.
  • Snabba ventilslag mellan sugning/produkthållning och friblås/produktlossning ökar systemets produktivitet.
  • En mångsidig ventil för användning med flera av Kenos® gripdon och olika fläktar, ger anpassningar för att möta våra kunders behov.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.