Hoppa till innehåll

Kora använder Piabs vakuumtransportör piFLOW®p för effektiv fyllning av supermat

Publicerad
Kora uses Piabs vacuum conveyor Pi-Flow P for the efficient filling of superfoods

Snabba och enkla produktbyten, efterlevnad av livsmedels- och läkemedelsstandarder, en trevlig arbetsmiljö och hög energieffektivitet för hållbar resursbevaring. Detta är målen som den österrikiska marknadsledare Kora Füll GmbH strävar efter vid fyllning av påsar med kosttillskott och kosmetika. Piabs vakuumtransportörer är den perfekta länken mellan processtegen, eftersom de uppfyller just dessa kriterier.

När man fyller 300 olika produkter per år och kör olika produkter i en till tre dagar måste produktbytena gå snabbt och enkelt för att garantera anläggningseffektiviteten. Om man som Kora Füll GmbH i Ernsthofen nära Linz, verkar i premiumsegmentet av kosttillskott och kosmetikaprodukter måste man även följa EU:s direktiv om livsmedels- och läkemedelssäkerhet, samt de lagstadgade säkerhetskraven för att hantera farliga substanser. Med ett team på 20 genererar företagskoncernen, inklusive paketeringsarmen, nästan fyra miljoner euro i försäljning per år.

När man använder vakuumtransportören piFLOW®p för att fylla supermat, fylls pulverprodukterna eller granulaten i små portionsförpackningar som liknar smala sockerpåsar som används på kaféer. De smala påsarna kan enkelt dras upp för omedelbar förbrukning eller lösning i vatten. Förpackningen, som vanligtvis är tillverkad av plast eller bestruket papper, finns på en rulle som förvaras på insidan av påsförpackningssystemet. Rätt produkt matas in från ovansidan. Utöver fyllnadsmängd, kan storleken på förpackningen anges och en rivpunkt anges via kontrollen på påsförpackningsystemet. Systemet stänger automatiskt igen botten innan produkten fylls på. När den önskade portionsmängden är uppnådd försluts den övre delen och påsen separeras från den stora rullen med påsmaterial. Den slutliga portionspåsen körs sedan genom transportbandet in i respektive kartong, om den uppfyller produktkraven. Gör den inte det, faller portionspåsen ner som skräp i en container under produktionsutrustningen.

När företaget beslöt sig för att använda Piabs piFLOW®p för fyllning av pulver i påsförpackningsanläggningen spelade möjligheten till snabba produktbyten en viktig roll. I anläggningen fylls varje portionsförpackning med supermat i allt från 1 till 80 gram (utöver sportdrycker). ”Den enkla och praktiska rengöringsprocessen som Piabs vakuumtransportör tillhandahåller var en avgörande faktor i vårt beslut”, förklarar Merin Wintersteiger, vd på Kora. Tack vare ett modulärt system med filter och packningar, kan hela transportören tas isär, rengöras och sättas ihop inför nästa batch med bara några få steg, och det är viktigt för oss att transportören kan rengöras på kortast möjliga tid men också grundligt så att inga rester från föregående körning kan förorena materialet, i synnerhet när det gäller allergener, vilket absolut inte får hända.”

Wintersteiger förklarar fortsatt: ”Den modulära designen hos piFLOW® vakuumtransportör tillåter Kora att vara väldigt flexibla vid framtida ändringar på denna snabbt föränderliga marknad. Piabs system kan nämligen enkelt eftermonteras, utökas eller kompletteras med extramoduler som kan förberedas för nya krav”.

Piabs piFLOW®p-transportörer för pulver och fasta bulkmaterial uppfyller de stränga säkerhets- och hygienkraven för drift i läkemedels- och livsmedelsindustrin. De tillverkas av elektropolerat rostfritt stål och andra material som uppfyller kraven från FDA och i EU-förordning 1935/2004. Som transportledning används en sugslang tillverkad av polyuretan. Den elektrostatiska laddningen av produkten neutraliseras med en inbyggd stålspiral eller avleds genom ansluten potentialutjämning. Filtret i transportörens övre del rengörs med en luftpuff efter varje transportcykel. Styrsystemet är inrymt i ett separat styrskåp.

För att kunna vara förberedd för alla eventuella situationer har Kora den ATEX-dammtestade piFLOW®p-modellen i sin verksamhet. I denna modell är alla plast- och gummidelar, inklusive filter och tätningar, tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

En av de viktigaste kriterierna för att välja Piab är det goda samarbetet. Wintersteiger förklarar: ”För Kora innebär det ovanstående framför allt reservdelssäkerhet, servicetilldelningar när de anpassar sig efter vårt schema och en lokal kontaktperson. Om vi behöver hjälp kan den snabba supporten hjälpa oss att minska stopptiderna. Den positiva upplevelsen av samarbetet gör att vi planerar att tillgodose hela vårt framtida behov av vakuumtransportörsteknik med hjälp av Piab”.

Wintersteigers medarbetare uppskattar i synnerhet det betydligt lägre ljudet som den nya vakuumtransportören avger, vilket dessutom har förbättrat arbetsmiljön. Utöver minskad mängd damm i rummet och den renare hygiennivån har både arbetssäkerheten och medarbetarnas allmänna välmående förbättrats.

Anledningen till den tysta driften är Piabs patenterade COAX® flerstegsejektorer i vakuumpumpen. Dessa kombinerar sugkraften hos en fläkt i volymflödet med det slutliga vakuumet hos enklare lamellvakuumpumpar. Beroende på produkt, kan transportörhastigheten ställas in på mellan 2 och 25 m/s. Pumphastigheten kan även justeras över det angivna matningstrycket. Transportörens kapacitet är upp till 500 kg/h med en längd på 10 meter.

”Vakuum genereras med COAX®-systemet genom tryckluft via ett munstyckssystem med flera steg. Det ger både hög verkningsgrad och en vakuumnivå på 250 mbar absolut tryck. Blockeringar i leveransflödet är praktiskt taget omöjligt. Vakuumpumpen har inga mekaniskt rörliga delar och systemet är därför underhållsfritt. Vakuumpumpen monteras direkt på transportören. Transportörens upptagningsvolym kan anpassas för olika behov, beroende på till exempel produktens densitet.

Jämförelsetester genomförda av det ooberoende Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU i Dresden har visat att Piabs COAX®-ejektorer arbetar dubbelt så snabbt som andra ejektorer och levererar tre gånger mer flöde än vanliga ejektorer med identisk luftförbrukning. Detta gör att pumpenheten presterar bra även med ett lågt eller varierande tryckluftsflöde och är särskilt energieffektivt. Det sparar tryckluft och elkostnader och passar perfekt in i Wintersteigers vision om att långsiktigt uppnå en positiv energibalans.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.