Hoppa till innehåll

Rätt hantering av ostblock

Publicerad
Piab's vacuum technology products ensure safe handling of cheese blocks

Hantering av ostblock förpackade i plastomslag är en stor utmaning inom processaturomatisering. Med Piab:s piGRIP® konfigurerbara sugkoppar och högeffektiva vakuumejektorer har maskin- och anläggningsbyggaren TGW Robotics GmbH utvecklat ett gripdon som garanterar en stabil process.

En ostskiva som ligger på frukostbordet på morgonen har genomgått många olika processteg. Ett av dessa är förpackningen av ostblock för försäljning i matbutiker eller grossistlager.

TGW Robotics, som är ett dotterbolag till TGW Logistics Group med huvudkontor i Wels i Österrike, har specialiserat sig på utveckling av transport-, paletterings- och avpaletteringssystem. Med 100 anställda i Stephanskirchen nära Rosenheim, betjänar man externa kunder och bygger även system för moderbolagets logistikcentra.

Med de kundanpassade systemen för osthantering, förs de färdiglagrade ostblocken på upp till 25 kg in i en lagringslåda på en pall med en rulltransportör. Lådan avlägsnas med ett mekaniskt gripdon. För att anpassas till kundens fortsatta processflöde, staplas osten från träpallar till plastpallar, förberedda för kommande steg i renrumsmiljö där osten exempelvis skärs i skivor. Hos andra kunder matas till exempel olika typer av ost direkt till önskad mängdblandning för tillverkning av riven ost.

Osten slås in i krympfilm och vakuumförpackas på det sättet. Beroende på om filmen nyss har krympts eller om denna process skedde för någon tid sedan, kan filmen vara skrynklad eller inte ha krympts helt – vilket är de största problemen att lösa i den automatiska processen. I alla sammanhang finns en risk för att ostblocken kan tappas på grund av vakuumläckage eller att gripdonet inte kan lyfta osten på rätt sätt.

Motsvarande höga krav ställs på sugkopparna och vakuumgenereringen. Kraven på effektivitet och en process med jämnt och kontinuerligt flöde kan endast uppfyllas med ett högt volymflöde. Samtidigt måste vakuumejektorerna vara små och lätta då de är integrerade direkt i gripdonet. Idag kan man konstatera att driften kräver minsta möjliga energiförbrukning och att kraven uppfylls bäst av Piab:s energisnåla trestegs COAX® teknologi.

TGW har integrerat ett förkontrollsteg för en säker process. I det första momentet sker en luftdragskontroll. Ett KENOS® gripdon kontrollerar om filmen sitter ordentligt på ostblocket. Utöver den utmaning inom automatisk hantering som har nämnts, betyder även ett felaktigt vakuumtryck att förpackningen kan skadas, vilket leder till produktbortfall. I kontrollsteget lyfts osten med Piab:s KENOS®-gripdon som har en undersida helt täckt av tekniskt cellgummi och med fördjupningar för vakuumgenereringen. Om detta sker utan problem, sänder en fotoelektrisk givare placerad under ostblocket en signal. Om signalen avges flyttas ostblocket till nästa processteg och kan paletteras med TGW-gripdonet. Om ostblocket inte kan lyftas med KENOS®-gripdonet och ingen signal skapas under osten, underkänns det automatiskt.

Gripdonen som har utvecklats av TGW består av bland annat konfigurerbara piGRIP® sugkoppar med läpp, som ursprungligen togs fram för hantering av exempelvis chipspåsar, och en högeffektiv vakuumpump baserad på Piab:s patentsökta COAX®-teknik för flerstegsejektorer.

Maximilian Schaletzky, utvecklingsingenjör på TGW, förklarar: ”piGRIP-sugkopparna är fantastiska för vår lösning eftersom den mjuka läppen kan sluta tätt mot alla nivåskillnader i filmytan. De håller därför ostblocken i ett säkert grepp.”

”Vi har valt att arbeta med Piab eftersom de med sitt breda sortiment kunde erbjuda exakt de sugkoppar och vakuumsystem som klarar alla moment och uppfyller alla krav. På motsvarande sätt kan vi erbjuda våra kunder ett enastående system för automatisk hantering av ostblock”, fortsätter Schaletzky.

Sebastian Liebetrau, försäljningschef för robotgripdon i Tyskland, och Piab:s specialist på plats hos TGW förklarar: ”I komplexa fall som detta gör vi som experter på området gripdon och lyftteknik, ett preliminärt val ur vårt omfattande sortiment och utför försök vid kundens anläggning, för att hitta bästa möjliga lösning.”

Gripdonet är försett med extra sugkoppar med fjäderfäste på kanten, med vilka lämpliga pappersskikt placeras mellan ostblocken i förpackningen. Detta sparar in ett arbetsmoment för operatören och gynnar den fysiska arbetsmiljön. Dessutom behövs inga mänskliga ingrepp göras i processen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss