Hoppa till innehåll

Det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland automatiserar hanteringen av fröer med hjälp av Piabs vakuumtransportörer

Publicerad
Automating seed spreading in bread baking with Piab's piFLOWf

Medarbetarsäkerheten och en god resursanvändning tvingade det industriella bageriet Austerschmidt i Tyskland att byta från en manuell till en automatiserad hantering av fröer. Lösningen blev Piabs piFLOW®f vakuumtransportörer.

Vid brödbakning hanteras en stor mängd fröer för att tilldela bakverket dess unika smak. Det krävdes i synnerhet en lösning för att transportera solrosfrön, pumpafrön och linfrön. Eftersom företaget redan hade en bra erfarenhet av Piabs vakuumtransportörer vid en annan maskin beslöt sig Austerschmidt Fresh Bakery i Delbrück, Tyskland, för att använda Piabs lösning även för denna applikation. Målet var att göra processen mer ergonomisk för medarbetarna och att minimera böjda positioner och lyft. Samtidigt ville de att transporten skulle bli effektivare och uppnå en ökad processäkerhet genom automatisering.

Med piFLOWf, en vakuumtransportör särskilt anpassad för livsmedelstransporter kunde – alla de tre målen uppnås. Transportören fyller nu konan för den fröspridande apparaten utan att en medarbetare behöver göra detta manuellt med en skyffel. Eftersom det finns två spridande enheter placerades transportören på en mobil ram som kan användas vid någon av de två stationerna. Transportören drar in fröerna från en fläns genom att använda en matningsstav eller, vid blandningar, från en panna. Den spridande enheten låter fröna falla på rad på transportörsbältet där brödet ska placeras, pressas och vändas. På så sätt får brödet en enhetlig form. Fröerna som inte tas upp av produkten matas vidare tillbaka till transportören och därmed processen genom att använda en matningsstav och en slang. Det gör att man kan använda nästan 100 % av alla fröer. Det innebär i sin tur att endast en liten mängd av dessa livsmedel måste kastas.

Ludger Pape, fabrikschef för Austerschmidt bakery förklarar: ”Det var viktigt att våra medarbetare skulle kunna gå hem utan att få ont i ryggen och att vi skulle kunna använda livsmedelsresurser så bra som möjligt. Samtidigt använder vi transportören till att få en kontinuerligt stabilare process. Istället för att oroa sig för att hela tiden fylla på fröna kan medarbetarna som ansvarar för hela brödproduktionsprocessen på linjen koncentrera sig helt på processen att göra deg. Detta är viktigt eftersom varje deg skiljer sig från varandra och det kräver alltid lite justeringar av maskinen. Medarbetaren kan nu se över andra produktionsprocesser, vilket har en positiv effekt på den enhetligt höga kvaliteten hos våra produkter, vilket är vår högsta prioritet.”

”Efter det har vi fått stor erfarenhet av att transportera fröer och det krävdes inga extrakörningar vid utformningen av den här transportören. På så sätt har vi kunnat slutföra piFLOW®f på kortast möjliga tid enligt kundernas önskemål och testköra dem direkt tills de blir nöjda”, tillägger Konstantin Schmidt, ansvarig områdessäljchef för Piab.

”Vi blev framför allt imponerade av Piabs snabba planering och implementering då de tog i beräkning våra krav på integrering i de befintliga systemen. Utöver den excellens och de kundrelaterade råden blev vi också nöjda med att tidsramen för leverans uppfylldes och att vi kunde börja använda vakuumtransportören väldigt snabbt, ” tillägger Dirkt Austerschmidt, vd för Austerschmidt Fresh Bakers.

piFLOW®f vakuumtransportör har ett brett användningsområde inom branscher som kräver livsmedelskvalitet. Den används som ett alternativ till mekaniska transportörer, i synnerhet när det gäller dammfria transporter i ett slutet system eller där lite underhåll krävs. En annan fördel är att pumpen är baserad på COAX®-tekniken, det mest energieffektiva sättet att producera vakuum. För att ge större företag ännu bättre stöd har Piab utökat sitt utbud av piFLOW®i med en ny vakuumtransportör för större laddningsvolymer.

Nya piFLOW®i har en 28 liters volym och tillhandahåller möjligheten att öka pumpprestandan. Detta görs genom att installera två piBASIC 400- eller 600-pumpar.

Detta ökar transportörens kapacitet från de befintliga 5 ton per timme (14 liter innehåll och en piBASIC600-pump) för den lilla transportören till 7,5 ton per timme (28 liter innehåll och två piBASIC600-pumpar).

Piab-transportörerna för livsmedelsindustrin är utrustade med ett hölje av rostfritt stål (ASTM 304). Tätningarna som är i direktkontakt med produkten som ska transporteras uppfyller både FDA:s riktlinjer och de europeiska riktlinjerna för livsmedelsbranschen. Piabs piFLOW®f är även ATEX dammcertifierad.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.