Hoppa till innehåll

Automated veneer handling

Publicerad
Veneer handling with Piab Kenos grippers

På Heinrich Kuper GmbH utvecklar man sorteringssystem med hjälp av Kenos gripdon KVG från Piab. Den största utmaningen var att plocka upp delade och perforerade ark ett i taget med ett vakuumgripdon. Piab:s innovativa och finjusterbara vakuumteknik möjliggör sådan känslig hantering.

I möbel- och golvtillverkningsindustrin används allt mer fanér både av kostnads- och viktskäl. Äkta träfanér, hyvlade av trädstockar, används speciellt för högkvalitativa produkter. På företaget Kuper byggs skräddarsydda system för sortering av fanér i staplar med vissa mängder eller för leverans direkt till produktion.

Obehandlad, formatskuren eller limmad fanér placeras på ett fördelningsbord med tio dubbla uppläggningsplatser. En medarbetare i produktionen placerar fanér från levererade arkbuntar, paket för paket på ena sidan av en dubbel uppläggningsplats. När den är full börjar Piab:s Kenos KVG-gripdon lyfta arken ett i taget från respektive stapel. När arket har säkrats med vakuum överförs det till plockenheten på ett andra gripdon, som klämmer fast arket mekaniskt och drar in det i sorterings- och laddningssystemet. Under väntetiden kan operatören fylla den andra delen av uppläggningsplatsen, och de enskilda fanérarken kan plockas automatiskt utan avbrott.

En av systemets konstruktörer, Manuel Deubeler, på Kuper förklarar: ”Den stora utmaningen för oss var att hitta ett gripdon som kan plocka upp bara ett ark i taget oavsett om det är helt eller har sprickor eller hål. Våra första försök misslyckades, och därför hade vi enorm hjälp av att en av våra kunder hänvisade till Piab, eftersom de hade goda erfarenheter av fanérhantering med deras Kenos-gripdon.”

”Det Kenos® KVG-gripdon från Piab som valdes har stor flexibilitet och i synnerhet klarade det av att hantera objekt med varierande kvalitet och täthet. Med hjälp av flödesventiler och flödesbegränsare kan den integrerade vakuumgenereringen med Piab:s' innovativa flerstegsejektor som bygger på COAX®-teknologin ställas in exakt för det vakuumbehov som önskas. På det sättet kunde exakt den vakuumnivå som behövs väljas för fanérarken och för att vid en given produktionstakt balansera arkens luftgenomsläpp mot kravet att bara ett ark i taget ska plockas”, förklarar Hasan Simsek, försäljningsingenjör på Piab.

Gripdonet var dessutom konstruerat med en funktion som blåser luft mellan arkens hela längd, så att de så att säga svävar när de plockas upp. Denna process säkerställer även att bara ett ark följer med varje gång.

För att Piab:s gripdon skulle motsvara de krav som ställdes utfördes flera tester i förväg, först på Piab och sedan på Kupers fabrik.

”Kenos® KVG-gripdon från Piab övertygade oss eftersom det å ena sidan var det enda som med tillförlitlighet och repetitivitet kunde plocka fanérarken styckvis.

”Kenos® KVG-gripdon från Piab övertygade oss eftersom det å ena sidan var det enda som med tillförlitlighet och repetitivitet kunde plocka fanérarken styckvis. Med en arbetsbredd på 330 mm och en total bredd på 350 mm, kan gripdonet plocka upp fanérark med en bredd på 230–330 mm. ”Gripdonet positioneras så att det endast hanterar fanér från en uppläggningsplats. När en avdelning är tom flyttas hela magasinet över till den andra sidan och gripdonet plockar fanérark från den uppläggningsplats som har fyllts på under tiden”, fortsätter Dübeler och tillägger: ”det här samarbetet med Piab har verkligen varit lyckat. Gripdonet anpassades exakt efter våra behov, inklusive måttsättning till längden 350 mm.”

Piab:s Kenos-gripdon kännetecknas även av små avbrottstider för underhåll, då det tekniska cellgummit som används i ytan kan bytas ut på några minuter. Med webbkonfiguratorn kan kunderna snabbt ta fram en möjlig lösning.

Contact me – I want to know more
 

Om Piab
Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 700 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

För ytterligare information, kontakta:
Andrea Bodenhagen, Global Ownership Content Manager

Tel.: +49 (0) 6033-7960-107
Email: andrea.bodenhagen@piab.com

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss