Hoppa till innehåll

Piab-koncernen har genom Piab AB tecknat ett avtal om att förvärva affärsverksamheterna av Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB

Publicerad

Stockholm, Sverige – Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB är två av Piabs viktigaste distributörer i Sverige med totalt 9 anställda.

Samtliga anställda i båda bolagen kommer att erbjudas anställning hos Piab AB som därmed kommer att kunna fortsätta att förse befintliga kunder till Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB med förstklassig service och innovativa vakuum-automationslösningar.

“Genom denna affär, där vi tar över våra distributörers verksamhet inklusive deras kvalificerade personal, kommer Piabs erbjudande till befintliga och nya kunder i Norden att stärkas ytterligare. Våra kunder kommer att uppleva ett förstärkt service-erbjudande. Genom att ha vår egen sälj- och serviceorganisation i Sverige kommer vi närmare slutanvändarna av våra produkter vilket ger oss en möjlighet att ytterligare utveckla vår produktportfölj och därmed stärka vårt kunderbjudande. Jag vill passa på att varmt välkomna våra nya medarbetare till Piab”, säger Clas Gunneberg, VD för Piab-koncernen.

Övertagandet av verksamheterna förväntas att slutföras under fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clas Gunneberg, VD
Tel: +46 705 930482
E-mail: clas.gunneberg@piab.com

Om Piab
Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss