Hoppa till innehåll

Industrier

Läkemedel

I läkemedelsindustrin gäller höga krav på utrustningars säkerhet, hygien och kvalitet för att branschkraven och bestämmelser ska uppfyllas. Våra produkter överträffar dessa krav och tillåter optimerad produktivitet utan att arbetssäkerheten äventyras.

Pulver

I produktion av läkemedel transporteras pulver mellan processtegen antingen genom manuell hantering eller en automatiserad lösning. Utmaningarna är många, exempelvis hälsa och säkerhet för personalen, föroreningar, materialsegregering, produktspill liksom regelefterlevnad och kvalitet. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och möjliggör säkra och slutna system mellan processtegen. Piab erbjuder smart konstruerade lösningar som kopplar samman flödet från början till slut.

Piabs erbjudande

  • Hälsa och säkerhet: vi bygger vakuumtransportörer som ger dammfri produktion
  • Effektivitet: våra vakuumtransportörer är avsedda för att snabbt transportera pulver
  • God framförhållning: vi sätter och överträffar branschpraxis utan att äventyra säkerheten

Applications

Kapselfyllning

Learn more

Matning till och från siktanordningar

Learn more

Materialmatning till och från grov- och finmalning

Learn more

Matning till och från blandare och omrörare

Learn more

Matning till och från fluidbäddstorkning

Learn more

Reaktorfyllning

Learn more

Transport av pulver till och från fibertrummor eller fat

Learn more

Återcirkulation av pulver

Learn more

Förpackning av pulver

Learn more

Tabletter och kapslar

I produktion av läkemedel transporteras tabletter och kapslar mellan processtegen antingen genom manuell hantering eller en automatiserad lösning. Utmaningarna är många, exempelvis hälsa och säkerhet för personalen, föroreningar, materialsegregering, produktspill liksom regelefterlevnad och kvalitet. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och möjliggör säkra och slutna system mellan processtegen. Piab erbjuder smart konstruerade lösningar som kopplar samman flödet från början till slut.

Piabs erbjudande

  • Lönsamhet: minskat spill tack vare varsam hantering med vakuumteknik
  • Effektivitet: våra vakuumtransportörer är avsedda för att snabbt transportera pulver
  • Operatörsvänlighet: enkelt underhåll, hygieniskt och säkert för personalen

Applications

Matning till och från tablettpressar

Learn more

Matning till och från tablettbeläggning

Learn more

Matning till och från kapselfyllning

Learn more

Matning till förpackningsmaskiner

Learn more

Transport genom, till och från metalldetekteringsutrustning

Learn more

Återcirkulation av material, tabletter och kapslar

Learn more

0

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.