Hoppa till innehåll

När behöver jag använda integrering av ett vakuumcartridge i mitt system?

Det mest vanliga problemet i ett vakuumsystem är restriktioner mellan vakuumkällan och sugstället, till exempel långa smala slangar. Genom integrering av vakuumcartridge in ditt system, kan du placera vakuumkällan nära stället där du behöver vakuum. Du har minskat restriktionerna och även energiförbrukningen i ditt system. Du kommer även att få en mer kompakt lösning.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss