Hoppa till innehåll

Hur kan jag ställa in vakuumnivån vid hantering av olika objekt som individuellt behöver olika nivåer?

Flerstegs COAX®-ejektorn är designad så att maximal vakuumnivå kan justeras av trycket på tryckluften. Genom att använda piSAVE optimize kan man ställa in den specifika vakuumnivå som behövs. piSAVE optimize kommer följaktligen att justera drivtrycket till pumpen. Man kommer aldrig att använda mer tryckluft än det som behövs i applikationen. Vänligen också prova piSAVE optimize-energiräknare för att se den faktiska energibesparingen.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss