Hoppa till innehåll

Jag har ett antal objekt som ska lyftas – hur kan jag se till att inte tappa objekten eller använda för mycket energi? Hur optimeras denna typ av system?

Alla sugkoppar som inte kommer i kontakt med ett objekt (öppna) drar in mycket luft och kräver en större pump än nödvändig. Genom att använda olika ventiler i sugkopparna, som till exempel piSAVE sense, kommer sugkopparna att vara normalt stängda tills de kommer i kontakt med det hanterade objektet. Bara de koppar som behövs i den specifika lyftcykeln kommer att vara öppna och flöda luft. Se även videon piSAVE sense.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss