Hoppa till innehåll

Kan enheten styras av en nivåvakt i mottagarkärlet?

Yes it can, a level sensor including the electric/pneumatic valve will be integrated for it. 110VAC or 24VDC are integrated.

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss