Hoppa till innehåll

Kartläggning av ej tillgodosedda kundbehov

Publicerad
Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer at Piab

Min roll i produktlanseringen av MX-sugkopparna som Senior Application Engineer var att i den senare delen av produktutvecklingen fastställa sugkopparnas storlekar och att testa dem med olika objekt och material. Det ingick också att ta fram prestandagränser för olika tillämpningsfall.

Som applikationsingenjör innebar min roll till stor del att titta på behoven och kundernas förväntningar i olika tillämpningar. Med min tidigare erfarenhet tillför jag ett ”utifrånperspektiv” i projekten. I detta projektskede var det också viktigt att tänka på hela produkterbjudandet inklusive anslutningskopplingar och andra tänkbara funktioner, och även nya konfigureringsmöjligheter som gör produkten mer användarvänlig. Inom Piab är jag alltså en företrädare för produkten, exempelvis genom att bestämma och överföra nyttan och syftet med produkten, vad man ska och vad man inte ska förvänta sig – så att våra säljare har ett klart budskap i sin roll som kundens rådgivare vid val av sugkoppar.

Vi konstaterade att den växande e-handeln innebar ett behov av en sugkopp som kan plocka olika föremål och material. Det var en outnyttjad potential och ett behov att tillgodose för de transport- och hanteringskedjor som höll på att utvecklas. Vakuumteknik är en fantastisk metod och passar naturligt för hantering av en mängd produkter. Vårt angreppssätt var därför att utveckla en mer universell, i stället för produktspecifik, sugkopp. Genom piGRIP®-sugkopparna hade vi stor erfarenhet av hantering av säckar, kartong, och konfigurerbarhet. Med dessa kunskaper kunde vi utveckla olika sugkoppsformer och kopplingar som gjorde MX-sugkoppen ännu mer användbar för olika krav, utifrån aspekten hur en sugkopp ska bete sig när den används i en e-handelsapplikation. Med MX-sugkoppen tog vi tillvara på möjligheten att ligga i framkant på denna marknad, med en fantastisk sugkopp som täcker olika behov – från att lyfta såväl stora tunga objekt som små och ömtåliga föremål eller porösa material.

Vi har flera intressanta produkter som lanseras i år, exempelvis 22-sugkopparna och piSAFE® för fordonsindustrin. Utvecklingen av dessa produktlinjer vid sidan av MX-sortimentet baseras på vårt utvecklingskunnande i kombination med goda insikter om kundens situation. Det är Piabs arbetssätt som jag ser det. Vi gör produkter som kunden verkligen behöver, även om de ibland inte uttrycker det så tydligt. Vi analyserar de olika branscher vi arbetar med och försöker täppa till luckorna inom materialhanteringen och hjälpa kunderna med praktiska lösningar. Det är så vi startade och vi fortsätter att utvecklas. För mig är vårt jubileumsår en höjdpunkt på det vi utvecklar just nu.

Efter att ja jobbat på Piab i nästan 20 år har jag upplevt förändringen från ett ganska litet företag till en marknadsledande aktör som tillför ett stort värde i många branscher. Om vi inte ser till att våra produkter fungerar stannar produktionslinjerna. Det är ett stort ansvar. Piab har tagit sig an rollen att förändra spelplanen. Vi hjälper våra kunder att förbättra sin löpande verksamhet –och det känns bra helt enkelt.

Under mitt första år på Piab jobbade jag som konstruktör på utvecklingsavdelningen och färdigställde en produkt som hade påbörjats som mitt och mina kollegors examensarbete. Under denna första tid växte mitt intresse för att förstå automatiseringstillämpningar och kundbehov avsevärt, och jag började förstå att min naturliga roll på Piab var mer med en kombination av tekniskt produktkunnande och praktisk produktanvändning – för att uppfylla kundernas verkliga behov. Det ser ändå ut som att en digital och elektrisk revolution har inletts, med oändliga möjligheter att använda tryckluft för att skapa vakuum. Utvecklingen av denna teknik är bara i sin linda men har ändå nått väldigt långt, och kommer tack vare enkelhet och kontrollerbarhet att fortsätta utnyttjas i resultatbringande lösningar i nya tillämpningar som bidrar till kundernas framgångar. Det är därför, efter alla dessa år, som det fortfarande är så spännande att jobba på Piab.

Johnny Skagersjö Johnny Skagersjö Senior Application Engineer
Vacuum Automation
Dela artikel

Choose your language

Kan inte jämföra

Olika produkttyper kan inte jämföras. Vill du ta bort befintliga produkter?

Återkoppla till oss