Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Warners - Piab grafisk industri

Tryckeri upptäcker fördelarna med driftklar vakuumlösning

Bakgrund

Warners plc, en tidskrift- och broschyrtryckare med bas i Storbritannien, köpte in en ny bindningsmaskin. Den nya maskinen erbjöd hög produktivitet, vilket var en viktig urvalsfaktor. Nu behövde man också en färdig lösning för att minimera värmeavgivningen och bullret.

Lösning

Sex P6010-pumpar från Piab installerades för att förse den nya bindningsmaskinen med vakuum- och fläktfunktioner. Två av pumparna har utrustats med styrsystemet Vacustat, en integrerad luftsparfunktion, som minimerar systemets energiförbrukning genom att starta och stänga av pumparna utifrån behov.

Resultat

Utöver att minska bullret och ge en svalare arbetsmiljö, har det nya systemet från Piab besparat företaget kostnader från installation och underhåll.


Relaterade produkter

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss