Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


SAR-robot med piCOMPACT®10X

SAR - En robotintegratör sänker tryckluftskostnaderna med 50%

Bakgrund

SAR integrerar robotar med tryckluftsdrivna vakuumpumpar (enstegs-ejektor). SAR kontaktade Piab för att hitta lösningar inom områden som skulle kunna förbättras med hjälp av våra produkter. Med Piabs produkter skulle den nuvarande utformningen minska luftförbrukningen och undvika tryckfall i slangen. Enligt kunden har de nu bättre marginaler till produktionsmålet och kan köra roboten så fort som de behöver.

Lösning

Vi föreslog piCOMPACT®10X  med en M8-anslutning. Kunden installerade 24 enheter i stället för de 16 som han hade från konkurrenten. piCOMPACT® är kompakt och enheterna kan användas i samma område som konkurrentens. piCOMPACT® har världens mest effektiva cartridge - COAX® Cartridge. Luftslangen, som är installerad i roboten, fungerade perfekt och kunde förse behovet av alla 24 enheter på ett tillfredsställande sätt. piCOMPACT® behöver bara 3,5 bar lufttryck för att fungera nominellt. Sensorerna i piCOMPACT®10X var så mycket snabbare än konkurrentens och cykeln för ökad produktion påskyndades.

Resultat

Kunden kan använda roboten till sin fulla potential och ändå spara 50% tryckluft. Eftersom M8-anslutning användes var installationstiden extremt snabb, då det bara behövdes en kabel i stället för två  kablar (som hos konkurrenten) per pump. En ytterligare fördel var att arbetsförhållandena förbättrades tack vare den minskade ljudnivån med piCOMPACT®10X.

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss