Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW®p-vakuumtransportörer

Säkerheten går först för kemiföretag som använder Piabs vakuumtransportörer

 

Bakgrund

Kunden tillverkar produkter och kemikalier för avancerade material. Tillverkningsprocessen innefattar flera steg, varav ett är överföring av Taconic-syra till ett reaktorkärl. Tidigare använde kunden en så kallad supersack – en typ av flexibel säck – som placerades på sex meters höjd över golvet. Från säcken tömdes produkten ner i reaktorn, genom att en operatör stod bredvid och öppnade säcken och mätte upp innehållet. Det hela var ett tidsödande, dammigt och farligt moment för operatörerna, även ur ergonomisk synvinkel.

Lösning

Kunden ville ha ett enkelt tömningssystem för att transportera pulver/granulat från en bulkpåse upp till en Piab vakuumtransportör med en fördelningsventil undertill, för att fördela materialet till reaktorkärlen. Det nya systemet innehåller en bulkavlastare på golvnivå, fördelningsventiler och en Piab vakuumtransportör av typen piFLOW®p samt en mataradapter för att transportera produkten från golvnivå till reaktorkärlen utan att operatörernas säkerhet och hälsa sätts på spel.

Resultat

Efter positiva erfarenheter från tidigare projekt, och med utgångspunkt i ett antal kvalitetsvillkor, valde kunden att anlita Piab. Piab-systemets dammsäkra design minskade produktförlusterna från systemet, vilket ledde till en renare, säkrare miljö och mindre spill. Tack vare mataradaptern kan produkten hämtas direkt från bulkavlastaren, vilket förenklar arbetet och ger operatörerna en säkrare arbetsmiljö. Piabs tryckluftsdrivna vakuumtransportör – med endast ett fåtal rörliga delar och minimalt underhållsbehov – ger hög tillförlitlighet och har minskat antalet driftstopp. Ett viktigt fokus för företaget är att förbättra säkerheten genom att automatisera processen. Därför valde man Piabs transportör.

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss