Feedback

Choose your language

Close

Vi använder cookies för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats.
Om du fortsätter utan att ändra dina inställningar så ger du ditt medgivande till att cookies från piab.com används.
Läs mer


C2100 64 Reduced cleaning time

Rengöringstiden reducerad med 600 timmar med vakuumtransportör piFLOW®p

Bakgrund

En entreprenadtillverkare för fasta dosformar utvecklar och producerar flerskikts tabletter, filmbelagda tabletter, sockerbelagda tabletter, pellets och hårda gelatinkapslar. På denna mycket konkurrenspräglade marknad skapar produktivitetsförbättringar och reducerad rengöringstid ett kraftigt konkurrensförsprång – något som företaget letade efter när de sökte nya produktionslösningar.

Lösning

Vakuumtransportör piFLOW®p ersatte Piabs egen gamla transportör VC för transportprocessen av pulver till tablettpressarna.

Resultat

Rengöringsprocessen reducerades från tre till två timmar, vilket gav en timme extra i produktionstid. De nya transportörerna resulterade även i förbättringar av arbetsmiljön tack vare lättare utrustning och färre maskindelar, vilket minskade möjligheten till förväxling av delar.

Arbetskostnaden för rengöring reducerades med €9000/år och den ökade produktiviteten motsvarar ungefär €15000/år. Avkastningen på insatt kapital för Piabs produkter uppnåddes på 20 månader.


Relaterade produkter

Piab AB © 2018 Legal notis

Följ oss

Kontakta oss